Hemstarta företagFramgångsrika Facebook, Twitter och Instagram startade med dåliga affärsidéer