Public Relations

Starta företag inom PR Public Relations

Förkortningen PR står för Public Relations som är ett engelskt uttryck. Public Relations definieras i Wikipedia som främjande åtgärder som syftar till att skapa gott rennomé (goodwill) för en person eller en organisation.

PR-fältet är mycket brett och omfattar flera yrkesgrupper som specialiserat sig på att bistå de personer eller organisationer som vill förstärka sitt renommé eller varumärke. Benämningen PR-byrå är inte lika vanlig i Sverige som i exempelvis engelskspråkiga länder, men om man ber en reklambyrå beskriva vad de gör så skulle de beskriva ungefär detsamma.

Organisationer som aktivt satsar på PR ser till att viktiga delar av

 • Opinionsbildare
 • Beslutsfattare
 • Väljare
 • Investerare
 • Kunder
 • Klienter
 • Ägare

har tillgång till den information som ger dem den bild av organisationen som den önskar att dessa intressegrupper ska ha.

Skulle du vilja jobba med PR, dvs. jobba som PR-konsult? Då kommer du att ha ett väldigt spännande och omväxlande drömjobb. En av mina närmaste vänner var Jerry Bergström som av många betraktats ”Mr PR i Sverige” så jag har på nära håll sett vad denna karriär innebär. Det kan vara ett tips om din drömkarriär. Du kan jobba för företag, myndigheter, sjukhus, skolor och ideella organisationer – ja, vilken organisation som helst som behöver professionell hjälp med att informera, lyssna av, påverka och övertyga folk att agera på något visst sätt. Du kan jobba som anställd hos någon av dessa organisationer, med renodlade PR-företag, med reklambyråer eller du kan starta eget konsultföretag.

Tips om vad det innebär att jobba med PR

 • Analysera omvärldens åsikter om den aktuella organisationen
 • Göra en PR-plan hur du ska jobba med PR
 • Göra presentationer i många olika sammanhang om organisationen
 • Kontakta och skriva för lämpliga media
 • Marknadsföra dig själv och dina tjänster till andra tänkbara kunder
 • Samarbeta med reklambyråer för att få fram lämpligt marknadsföringsmaterial
 • Samla och sammanställa intressanta uppgifter om den aktuella organisationen
 • Skapa relationer med de media som kan bli aktuella
 • Träffa kunder, definiera deras behov, göra ett förslag till arbetsupplägg och ge en offert

Det är skillnad mellan att jobba med PR och reklam. I reklam använder du dig av köpt annonsutrymme men när du jobbar med PR så jobbar du redaktionellt. Du kan blogga själv eller låta en oberoende tredje part, journalist eller nyhetsredaktör skriva. Du måste då se till att ditt PR-budskap har ett allmänintresse och ett nyhetsvärde.

Att jobba med PR innebär att jobba mycket brett. En del jobbar med PR jorden runt. Ofta omfattar PR-verksamheten flera personer som specialiserat sig på att bistå de personer eller organisationer som vill förstärka sitt rykte eller varumärke. PR kan handla om reklam och marknadsföring, om myndigheters agerande och kommunikation med allmänheten och massmedia när ett giftutsläpp eller någon annan krissituation föreligger eller om valpropaganda. Ofta handlar PR om att skapa multipla PR-effekter som ett nobelpris för med sig för nobelpristagaren, hennes forskningsområde, hennes forskningsenhet, hennes hemstad och hemland, för Sverige, för Stockholm, för den svenske kungen, för kungens familjemedlemmar, för politiker och andra som ”måste synas” som deltar vid den TV-sända nobelmiddagen, för artister som uppträder under nobelfesten, för det kök som lagat maten, osv. Organisationer som aktivt satsar på PR ser till att opinionsbildare, beslutsfattare, väljare, investerare, kunder, klienter och ägare har tillgång till den information som ger dem den bild av organisationen som den önskar att omvärlden ska ha. När du ska jobba med PR kan du ofta ha arbete hemifrån.

Tips om fördelarna med att jobba med PR

 • För många är det en spännande tanke att man med sitt jobb faktiskt påverkar andra människors beteende och sätt att agera.
 • En spännande del i jobbet är att du, om du jobbar med PR, får tillfälle att titta in bakom kulisserna och se hur det verkligen ser ut och hur förhållandena verkligen är.
 • Eftersom en stor del av jobbet är att sätta sig in i en organisations situation, hur de jobbar och hur deras relation är till yttervärlden så kommer du i en karriär inom PR att hela tiden lära dig massor om en mängd intressanta företag. PR behövs inom en mängd olika sorters företag t.ex. tillverkande företag, tjänsteföretag, underhållning, mode, finansföretag, högteknologiföretag, sport och idrott, detaljhandel, tranportföretag men också religiösa samfund, universitet och högskolor, politiker, hälsovårdsorganisationer, myndigheter osv.
 • Du kommer att jobba tillsamman med många spännande människor från företagsledningar till olika representanter för media.
 • Det är en dynamisk karriär. Det ena uppdraget är sällan likt det andra och det ställs hela tiden krav på nya utmaningar. Du får möjlighet att i varje uppgift bli ännu bättre och ständigt överträffa dig själv.

Tips om vilka som kommer att lyckas när de ska jobba med PR

Du måste vara både analytisk och kreativ. Du måste kartlägga och kunna förstå de relationer som organisationen har med sin omvärld och samtidigt ha fantasi att föreslå effektiva sätt att påverka dessa. De som ska jobba med PR måste ha sinne för affärer, ekonomi och framför allt att vara duktiga på at skapa personliga relationer. De är ofta mästare på att kommunicera, göra strålande presentationer och framföra budskap på ett effektivt sätt.

Det sätt att påverka omvärlden som i dag ökar kraftigt är att vara flitig på sociala medel. Om du behärskar bloggning, Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, poddradio, Bambuser m. fl. och vet hur dessa kanaler fungerar då har du en hel del gratis om du ger dig in i en PR-karriär.

För att lyckas när du ska jobba med PR gäller det ofta att vara kunnig inom många olika områden. Därför har de som har jobb som PR-specialist ofta en rätt så bred utbildning som berör många olika områden. Men det är inte nödvändigt. Har du bara en baskunskap och förståelse för kommunikation, affärs- och marknadsföring, så kan du själv ta till dig övriga kunskaper som du behöver.

Träna på att skriva text på ett PR-mässigt sätt. Öva mycket, studera andras texter och ta kurser i detta. Bygg upp ditt eget nätverk med kolleger inom PR, reklambyråer, annonsbyråer, olika former av media men och tänkbara kunder.

Har du funderingar på att starta ett eget PR-företag? Då kan du hitta en massa praktiska råd och tips i boken ”Starta eget företag snabbt och lönsamt”. Klicka här så får du lite information om boken.

Eller du kanske hellre vill skaffa dig ett jobb där du kan jobba med PR? Läs då här.

 

Holger Wästlund

Vi har samlat böcker och e-böcker med konkreta tips om olika drömjobb. Klicka här för att titta in. Här hittar du de bästa böckerna till de lägsta priserna.