Jobba på rekryteringsföretag som rekryteringskonsult

jobba som rekryteringskonsult

Som rekryteringskonsult på ett rekryteringsföretag jobbar du med att rekrytera de bäst passande individerna till permanenta jobb, till tidsbegränsade jobb eller uppdrag, till säsongsjobb, till styrelser eller liknande arbets- eller projektgrupper. Som rekryteringskonsult på ett rekryteringsföretag kan du specialisera dig inom en eller flera branscher, t.ex. rekrytering inom läkemedelsindustrin, fastigheter, IT-företag, banker och andra finansieringsinstitut, offentlig förvaltning osv. och inom dessa branscher rekrytera inom alla nivåer. Eller du kan specialisera dig som rekryteringskonsult inom vissa funktioner t.ex. styrelserekrytering, företagsledare, ekonomichefer, marknadschefer, personalchefer etc. och då kanske du jobbar mer oberoende av bransch. Det är funktionen som du specialiserar dig på.

Många företag i Sverige väljer att outsourca sin rekryteringsprocess. Därför växer antalet rekryteringsföretag på arbetsmarknaden. Ett problem med detta är att kommunikationen i en rekryteringsprocess riskerar att försvåras då tre parter blir delaktiga; rekryteringsföretaget, kandidaten och kundföretaget. Här finns intressanta utmaningar om du satsar på att jobba på ett rekryteringsföretag.

Lyckas som rekryteringskonsult

För att lyckas som rekryteringskonsult på något av bemanningsföretagen bör du jobba så här:

En rekryteringskonsult bygger långsiktiga relationer med sina uppdragsgivare. Hela jobbet bygger på att man har ett ömsesidigt förtroende för varandra. Uppdragsgivaren måste kunna lita på att rekryteringskonsulten enbart har uppdragsgivarens intresse för ögonen och inte samtidigt försöker hjälpa någon som behöver ett bra jobb. Att jobba som rekryteringskonsult och outplacementkonsult samtidigt anser jag vara oetiskt.

En annan fråga om etik är att en rekryteringskonsult på något av de stora bemanningsföretagen inte bör försöka plocka folk från de företag som tidigare varit rekryteringsföretagets uppdragsgivare. Detta kan ju ligga nära till hands eftersom rekryteringskonsulten ofta lär känna många personer och vad de arbetar med inom företaget relativt väl men som sagt, det tycker jag är en viktig etikfråga.

En seriös rekryteringskonsult lägger ner ett stort arbete på att sätta sig in i den verksamhet som företaget eller den aktuella organisationen håller på med. Rekryteringskonsulten kan vara specialiserad på t.ex. rekrytering inom läkemedelsindustrin. Man skriver en noggrann beskrivning av verksamheten och de speciella förutsättningarna för just detta jobb. Detta är viktigt eftersom det inte alls är ovanligt att önskemålen man har på den som rekryteras ofta ändras under processens gång. Det är okay men då måste det vara klart för inblandade parter att ändringen av förutsättningarna ändras och hur de ändras.

På motsvarande sätt måste rekryteringskonsulten lägga ner ett noggrant arbete på att lära känna tänkbara kandidater väl och göra en beskrivning av deras för- och nackdelar och vilka som faktorer som talar för och eventuellt emot att han/hon passar för det aktuella behovet. Ibland kan det vara aktuellt med en språktest vid rekryteringen.

Rekrytering av rätt personer är en så viktig fråga, såväl för den som kommer att anställa personen som för den som anställs. Man måste gå seriöst och noggrant till väga och rekryteringskonsulter jobbar ofta ihop med någon kollega så att man kan diskutera och komma fram till kloka och väl övervägda bedömningar.

Rekryteringsföretagets databas

En rekryteringskonsult bygger under sin karriär upp en databas som innehåller tänkbara namn för olika funktioner. Det kan vara kandidater för ett tidigare jobb som rekryteringskonsulten har intervjuat eller intressanta personer som finns i konsulten nätverk.

Efter att en rekryteringskonsult har genomfört en rekrytering är det vanligt och bra om rekryteringskonsulten håller viss kontakt med den person han rekryterat för att följa upp om allt fungerar, om det är något som inte gått som planerat osv.

Marknaden för rekryteringskonsulter är och kommer att förbli god. Företag och organisationer blir mer och mer medvetna om vikten av att rekrytera rätt person. Om man gör fel så drabbar det både personen ifråga och företaget allvarligt. Det tar tid att rekrytera på ett professionellt sätt och den tiden och framför allt kunskapen finns ofta inte inom företaget.

Som rekryteringskonsult kommer du att ha ett drömjobb. Du kommer att träffa många spännande och framgångsrika människor, du kommer att få tillfälle att sätta dig in i olika verksamheter och när du lyckas med en riktigt bra rekrytering kommer du att känna en härlig tillfredsställelse.

Rekryteringskonsult är för den rätte verkligen ett drömjobb.

Om du har funderingar på att starta ett eget företag som rekryteringskonsult bör du läsa boken ”Starta eget företag snabbt och lönsamt”. Här får du lite information om den boken.

Eller om du är mer intresserad av att skaffa dig en anställning och på det sättet jobba som rekryteringskonsult så hittar du goda råd här.

Holger Wästlund