Bli livscoach

arbeta som coachMånga personer, även de som varit aktiva länge inom privat verksamhet eller offentlig förvaltning, har mycket liten erfarenhet av omstruktureringar, nedskärningar och omfattande förändringar inom en verksamhet. Att ändra ett yrke eller en karriär oberoende av skäl kan innebära en stark orsak till stress både för den som gör förändringen och för den närmaste omgivningen. Det kan upplevas som så hotande och stressande för hela individen att man kan behöva en livscoach. Naturligtvis finns det många andra orsaker till att man har behov av en livscoach. Det kan vara skilsmässa, sorg eller annan omvälvande förändring i livet.

Det finns olika sorters coachning som t.ex:

 • chefscoachning
 • hälsocoachning
 • idrottscoachning
 • karriärcoachning
 • livscoachning
 • personlig coachning

De områden där chefer, främst nyutnämnda sådana, efterfrågar coachning och stöd är:

 1. Bra kommunikation och undvikande av
  konflikter mellan chef och medarbetare
 2. Klarhet och tydlighet i arbetsgruppen,
  inom organisationen, samspel och samarbete.
 3. Man söker kompetensutveckling kring
  exempelvis arbetsrätt och budgetering.
 4. Man vill diskutera psykosociala frågor som
  t.ex. gruppdynamik och konflikthantering.
 5. Tydliga förväntningar på chefen, både från
  överordnad ledning och från medarbetare
  En livscoach har till uppgift att ge den person som skall påverka och kanske förändra sitt liv precis det stöd som den individen behöver under denna period. I allmänhet jobbar livscoachen med coachande mentorskap genom personliga möten kombinerat med telefoncoaching. Livscoachen har till sitt förfogande antal coachverktyg.

Livscoachen ger professionella råd och expertstöd för att personen ska

 • Få ett realistiskt grepp om situationen och helheten och se framtiden an med tillförsikt
 • Utveckla en personlig strategi som är utmanande och realistisk
 • Marknadsföra sig själv på ett framgångsrikt sätt och därigenom skaffa sig olika sorters möjligheter
 • Komma väl in i en ny livssituation för en framtida utveckling.

Coachande mentorskap

En livscoach måste skapa en öppen, rättfram och positiv kontakt med individen och ett ömsesidigt förtroende är en förutsättning.

Individen använder livscoachen som ett ”bollplank” för alla tänkbara idéer, hot, möjligheter och frågor som han eller hon vill diskutera. En livscoach är en mentor som skall ge motivation och råd.

All förändring av en livssituation måste baseras på en objektiv värdering av kunskaper, erfarenhet, upplevelser och känslor. Syftet är att definiera klara mål så att individen har en möjlighet att nå uppsatta mål i den aktuella situationen.

Att finna sådana möjligheter är utmanande och kräver omfattande insatser från både individen och livscoachen.

Coachverktyg

Så här kan ett exempel på program se ut som en livscoach jobbar med tillsammans med sin individ. Exemplet är från en individ som blivit av med sitt jobb och programmet är därför till största delen inriktat på att individen ska få ett nytt jobb eller ändra karriär på annat sätt:

Målsättning:

 • Att utveckla en personlig strategi som är utmanande och realistisk
 • Att få fram ett antal erbjudanden och chanser

Att förbereda individen för att kunna hantera framtiden så effektivt som möjligt.

Arbetsgång:

Livscoachen och individen har i detta exempel delat in jobbet med att ändra karriär i två skeden

 1. Att låta marknaden känna till att individen är åtkomlig för eventuella behov
 2. Att stödja individen under själva söknings- eller starta eget-perioden

Förberedelser:

Innan individen kastar sig in i marknadsbearbetningen behöver han eller hon tre saker:

 1. En karriärplan som resulterar i en åtgärdsplan
 2. Ett väl formulerat CV
 3. Kunskapen att klara av en intervju på ett professionellt sätt

Som ett första steg brukar livscoachen och individen tillsammans en utvärdering. Individen tar fram en egen levnadsbeskrivning som beskriver vad han eller hon åstadkommit och vad individen har för önskningar och ambitioner. Detta utgör utgångsmaterial för diskussionerna mellan livscaochen och individen. Efter ett antal genomgångar gör individen sin personliga marknadsplan och sitt CV. Det kommer även att vara basen för intervjuträningen

Succé när det gäller att söka en ny karriär är knappast något som bara inträffar av sig själv. Att söka ett nytt arbete, starta eget eller skaffa sig en annan framtid är ett fulltidsjobb.

Att vara livscoach är ett spännande jobb. Det handlar om att vara med och påverka en annan persons framtid. Folk vill ändra sina liv både i dåliga och i goda tider, vilket betyder att jobbet som livscoach är efterfrågat oberoende av hur konjunkturen ser ut.

Du kan starta eget företag som livscoach eller du kan välja att skaffa dig ett jobb som anställd som livscoach.

Lycka till som livscoach!

Holger Wästlund

Vi har samlat böcker och e-böcker med konkreta tips om olika drömjobb. Klicka här för att titta in. Här hittar du de bästa böckerna till de lägsta priserna.