Om oss och om Holger Wästlund

Jag har skrivit ett tiotal böcker,. Jag skriver, jag redigerar, trycker på eget förlag, jag distribuerar

Jag heter Holger Wästlund. Det gläder mig att du tittar in på min hemsida.

Jag har hittills skrivit ett femtontal böcker, på svenska och på engelska. Jag skriver, redigerar, trycker på eget förlag och distribuerar böckerna. På det sättet kan du och andra köpa både de häftade böckerna och e-böckerna till lägre priser än vad du kan hitta i någon bokhandel.

Till min hjälp har jag min fru Gunilla som driver sitt eget arkitektkontor. Hon fungerar som kritiskt ”bollplank” för mina böcker. Och så anlitar vi en annan Gunilla som sköter fakturor, bokföring och kontinuerlig uppföljning av ekonomin. Kent gör deklarationerna för företaget, Jerker och Fredrik ansvarar för att dataprogram och datorerna fungerar utan problem. Ett effektivt team.

Böckerna ges ut av Tipsförlaget, en s.k. bifirma till det arkitektföretag, Stocksunds Arkitekt-Bygg HB, som min fru driver. Företaget är ett handelsbolag som har rating AA. Det är den högsta rating som ett handelsbolag kan erhålla.

Mitt första jobb var som arkitekt på ett tekniskt konsultföretag, VBB, numera känt som Sweco. Företaget bestod i förts hand av arkitekter, ingenjörer, ekonomer, landskapsarkitekter och inredare. När jag började där hade bolaget ca 1300 anställda. Företaget levde mest på uppdrag från utlandet, främst från Saudiarabien. Plötsligt tog utlandsuppdragen slut och företaget förändrades på kort tid från att varit extremt lönsamt till att dras med kraftiga förluster. Den dåvarande VD:n avgick och jag blev VD.

Jag var tvungen att minska företaget med 400 personer för att dra nerpå kostnaderna. Detta skedde främst genom uppsägningar och vissa förtidspensionering. Det var svårt för alla inblandade, inte minst för mig. Jag hade ju rekryterats internt och nu var jag tvungen att avskeda många av mina egna kolleger.

Vi försökte ta hand om de som var tvungna att lämna företaget på ett så ansvarsfyllt sätt som möjligt. Vi såg till att alla de som tvingades lämna företaget, och som ville, fick en annan framtid som var så positiv som möjligt. Vi hjälpte människor att starta egna företag i många olika branscher och vi hjälpte många till nya anställningar på andra företag. Man startade nya företag som butiksägare, städföretag, konsultföretag, importföretag, IT-företag, etc., etc. , och många av dessa företag följde jag under lång tid framåt.

Senare fick jag reda på att det vi arbetade med kallades ”outplacement”, dvs. att hjälpa människor att komma igång med nya karriärer. Efter att jag slutade som VD har jag, bland annat. ägnat mig åt outplacement som konsult, talare, utbildare och författare. Jag har som konsult hjälpt hundratals människor till nya sysselsättningar i samband med nedläggningen av stora statliga myndigheter och omorganiseringen av andra.

Jag har lärt mig mycket genom detta, och det är på dessa erfarenheter som jag baserar mina tips och råd i mina böcker. Det är ett mer spännande sätt att sammanfatta det jag lärt mig än att skriva någon form av memoarer. Dessutom känns det för mig väldigt angeläget att hjälpa och stötta människor som är i en viktig förändringsfas i sitt liv – självvald eller påtvingad.

Jag har arbetat som managementkonsult och outplacementkonsult under större delen av mitt yrkesliv. Jag har genomfört konsultuppdrag i USA, Kanada, Europa, Afrika och Asien. Jag har både arbetat som solokonsult och jag har varit VD för ett av Europas största konsultföretag med ca 2500 anställda. Vid några tillfällen har jag anlitats som tillfällig VD i större företag där det uppkommit akuta problem. Det har gällt både privata och statligt ägda företag.

Här hittar du böcker och e-böcker med konkreta och beprövade råd och tips om olika drömjobb. Klicka här.

 

Holger Wästlund

holger.wastlund(snabel-a) gmail.com