Behov av outplacement

jobba med outplacement

Det sker ständigt förändringar i arbetsmarknaden. Företag säger upp medarbetare, man lägger ut jobb på underleverantörer ( s.k. outsourcing), företag slås ihop och rationaliserar. Detta kan drabba såväl yngre som äldre och det är då inta alltid lätt att hitta ett nytt jobb som passar.

Jag har tidigare varit VD för ett företag där vi var tvungna att minska personalen från 1300 till 900 personer. Det var verkligen en svår uppgift – men lärorik. Jag fick veta mycket om Outplacement, vilken nytta den typen av verksamhet kan göra och hur man får bästa möjliga resultat.

Du kan vara till god hjälp och samtidigt starta ett drömjobb att jobba med outplacement genom att syssla med detta.

  • Personen ifråga behöva uppmuntran och moraliskt stöd av någon som jobbar med outplacement.
  • Han eller hon kan behöva hjälp med att analysera sina egna styrkor och svagheter för att därigenom komma fram till vad de kan passa för i framtiden. Denna hjälp ingår som en naturlig del i outplacement.
  • De kan behöva hjälp med att leta efter jobbmöjligheter i tidningar, på nätet och i rätt nätverk.
  • De kan behöva råd om vilken utbildning de bör komplettera sina tidigare kunskaper med.
  • De kan behöva hjälp med att skriv en bra CV.
  • De kan behöva hjälp med att skriva ansökningar till olika jobb
  • De kan behöva tränas inför eventuella anställningsintervjuer.
  • De kan behöva rådgivning och stöd inför en diskussion om löner och andra förmåner.
  • Om de inte hittar ett jobb på den synliga arbetsmarknaden kan de behöva hjälp med hur man hittar möjligheter på den osynliga arbetsmarknaden.
  • Eller de kan behöva hjälp med att starta eget.

 

Alla dessa tjänster är efterfrågade och det är en grund för dig att bygga upp ett eget drömjobb – att jobba med outplacemenet och hjälpa människor i en besvärlig situation.

Jag har jobbat med outplacement och tjänat pengar på detta men den största tillfredsställelsen kom inte av pengar utan från de personer som tack vare sitt eget initiativtagande och mitt stöd fick ett bra jobb. Den känslan är så mycket mer värt en den ekonomiska vinningen.

Du kanske funderar på att starta eget företag och jobba med outplacement eller kanske skaffa dig en anställning och på det sättet jobba med outplacement? Hur detta kan gå till kan du läsa om här.

Lycka till med att jobba med outplacement!
Vi har samlat böcker och e-böcker med konkreta tips om olika drömjobb. Klicka här för att titta in. Här hittar du de bästa böckerna till de lägsta priserna.