Några tackbrev från nöjda arrangörer:

 

IT Bygg och Fastighet, Lennart Magnusson, programchef:

Vi vill tacka Dig för det sätt som Du som konferencier höll ihop och ledde den stora prisutdelningen för årets IT-pris. Vi är imponerade av Ditt sätt som Du fick pristagarna och prisutdelaren, Boverkets generaldirektör Ines Uusman, att agera samordnat med alla dataanimationer, videoinslag och fanfarer som skulle in på rätt ställe. Tack vare Din insats blev prisceremonin just den höjdpunkt under kvällen som vi eftersträvade.

Samtidigt vill vi tacka Dig för Din mycket annorlunda underhållning mellan rätterna under festmiddagen. Du har en fantastisk förmåga att kombinera seriös information med Dina professionella kunskaper som magiker och t.o.m. ”ficktjuv”. Det blev en festmiddag som deltagarna sent kommer att glömma.

 

Landstingsfastigheter, Sörmland, Jan Broman, Teknisk direktör:

Ett varmt tack, Holger, för Dina insatser i samband med vår konferens ”Futurloc mot Framtiden”!

Vårt motto är att konferenserna skall innehålla en tredjedel allvar, en tredjedel kultur och en tredjedel roligt. Ditt framträdande innehöll väl valda delar inom alla avsnitten. Du imponerade verkligen på våra konferensdeltagare med Ditt sätt att förstärka ett viktigt budskap till deltagarna med hjälp av Din imponerande, magiska skicklighet.

 

Bjäre Golfklubb, Birgitta Jogestrand, jubileumsansvarig:

Det vi beundrar mest är Din förmåga att specialanpassa Din underhållning till vår unika situation – golfklubbens jubileum. Du roade och lurade oss med Din ”magiska prisutdelning” som blev en succé genom att den kom alldeles efter vår egen prisutdelning. Vidare hade vi alla väldigt kul åt Din demonstration av hur man skulle kunna få klubbens ekonomi att bli lysande, när Du plockade plånböcker och andra värdeföremål från våra icke ont anande medlemmar.

 

Utvärdering från deltagarna vid konferens för Folktandvården, Stockholms län:

”Holger Wästlunds presentation var strålande, informativ och klargörande”.

 

Ett av många pressklipp om Holger Wästlund:

”Träffen succé under Holger Wästlunds ledning och han kommer igen!”

 

Ytterligare några arrangörer som anlitat Holger Wästlund som föredragshållare/moderator/underhållare:

  • Atlas Copco
  • Canon
  • Ericsson
  • IBM
  • SAF
  • SAS
  • S-E-Banken
  • SSAB
  • Scania
  • Securitas