tips and advice

Fackman inom inredning som kan gå över till andra expertområden

Andra expertområden för en fackman inom inredning

Fackman inom inredning, Fackman inom inredning andra expertområden

CAD-specialist. Eftersom många inredare och arkitekter vill förlita sig på andra specialister som ritar upp olika inredningsförslag med CAD (Computer Aided Design) så finns här ett intressant och växande specialistområde för en fackman inom inredning. Ju mer integrerat ett inredningsprojekt är med andra specialister, som t.ex. arkitekt, konstruktör, VVS- och el-konsulter, desto större behov finns det att projektera och presentera sina inredningsförslag med hjälp av CAD.

Illustratör. Trots alla moderna möjligheter att med CAD och andra dataprogram presentera och illustrera inredningsförslag så kvarstår verkligen behovet av konstnärliga presentationer. Här finns en specialitet för den som är skicklig fackman inom inredning.

Marknadsförare. Den som kan inredning är naturligtvis lämpad att marknadsföra inredningsmaterial i första hand men en del inredare går vidare på denna bana och blir skickliga marknadsförare och säljare av andra produkter, även utanför det egentliga området att vara fackman inom inredning.

Projekt- och byggledning. Jag visar i min bok att inredaren har en viktig roll som projektledare eller byggledare. Han eller hon ska ofta organisera och samordna ett inredningsprojekt så att allt fungerar och så att rätt kvalitet levereras i rätt tid och till rätt kostnad. En del inredare blir så skickliga på detta att de övergår till att jobba som professionella projekt- och byggledare av alla möjliga sorters projekt.

Inköpare. En viktig del av jobbet när man är fackman inom inredning är att göra kloka och ekonomiskt fördelaktiga inköp. Det gäller att göra ett förfrågningsunderlag eller anbudsunderlag, ta in och bedöma anbud och skriva ett avtal med lämplig leverantör. För offentlig upphandling gäller det dessutom att vara kunnig inom LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. En del blir så specialiserade inom detta område att de blir inköpare till professionen.

Inredningsfotograf. På samma sätt som några inredare blir specialister på att skriva och göra reportage blir andra specialister på att fotografera eller med video illustrera olika inredningar.

Journalist. Många inredare skriver artiklar och gör inredningsreportage. Detta kan man naturligtvis ha som en egen specialitet eller man kan jobba med detta samtidigt som man är fackman inom inredning.

Facility Management. Detta är ett samlingsbegrepp för mycket av det som ett företag eller organisation behöver men som inte har direkt med deras kärnverksamhet att göra. Ett företag behöver naturligtvis lokaler och inredning och detta är inte deras specialitet. Här är ett specialistområde som kan ligga nära till hands för en inredare och där inredaren kan få ett större ansvar för fler funktioner inom Facility Management.

Fastighetsutveckling. Att köpa in bostäder eller andra fastigheter och med ombyggnad, tillbyggnad och klok inredning förädla fastigheten kan vara en lönsam affär. Detta har blivit en intressant specialitet för den som är fackman inom inredning och har eller kan skaffa sig ekonomiska resurser för den typen av projekt.

Konstrådgivare. De flesta inredare kommer i sina inredningsuppdrag att ställas inför uppgiften att rekommendera lämplig konst i olika sammanhang. Att vara konstrådgivare är ju samtidigt ett eget specialyrke som en inredare kan utvecklas mot att bli.

Licenshavare. Inredare som gjort egen design på möbler, mattor, tapeter och andra inredningsdelar skaffar sig ofta licens på sina skapelser. Idén är naturligtvis att skaffa sig en kontinuerlig inkomst av produktionen i framtiden. En del inredare som lärt sig hur detta går till kan bli specialister på att skaffa sig och inneha olika licenser.

Är du intresserad av flera tips om hur du blir inredare. Kolla den här boken. Där står det mesta.

bli inredare steg för steg