tips and advice

Ytterligare jämförelse mellan olika Print on Demand-företag

Svårt att jämföra Print on Demand-företag

Vill du bli författare? Här finns en värdefull jämförelse mellan olika Print On Demand-företag:

I detta inlägg fortsätter jag att redovisa den sammanställning och jämförelse mellan olika Print On Demand-företag som Boris Alexander Grönwall gjort.

Tycker du det är lite svårt att jämföra alla dessa Print on demand-företag som finns på marknaden så har du helt rätt. Förhoppningen är att denna guide ska underlätta något.

Först listar jag vad jag tycker är utmärkande drag hos respektive PoD-företag och därefter anges det f-pris som man som egenutgivare kan erbjuda den svenska bokhandeln inkluderat ett eget påslag på 40 kr för att i bästa fall täcka andra kostnader och då inte minst bokhandelsrabatterna samt så småningom nå nollpunkten och alstra vinst.

F-priset avser här en limbunden pocketutgåva i upp till max A5-format i mjukband med laminerat omslag, strax under 300 sidor, inlaga med enbart svart text helt utan bilder och omslag i fyrfärg samt förutsatt att man lämnat tryckfärdiga filer. Priset bygger också på att man inte beställt flera hundra böcker och därför fått möjligheten att erbjuda ett bättre f-pris eller för att man nödvändigtvis köper en massa tillvalstjänster som layouthjälp m.m av PoD-företaget. Det bygger istället på PoD-teknikens grundidé och att man även fixar alla eventuella extratjänster själv på annat sätt.

Det ska poängteras direkt att prisjämförelsen enbart ska ses som en indikator och inte som något fast och absolut. I de fall PoD-företaget inte registrerar i Bokrondellen t.ex. måste man sköta sådant själv (gäller inte minst de utländska företagen), varvid kostnader för registreringar, distribution inom landet etc kan tillkomma i vissa fall och ingår då INTE i det angivna f-priset!! Kom ständigt ihåg det vid jämförelsen! Valet består av att antingen välja ett PoD-företag som sköter både tryck, registreringar och distribution m.m. eller sköta delar av det själv. Vi får förutsätta här också att man har för avsikt att sälja sin bok (även) i Sverige.

Observera vad det är som ingår hos de olika PoD-företagen. Alla angivna priser är approximativa. Observera även att bokhandeln normalt lägger på runt 100% på f-priset, en del efter att först ha fått rabatt och i något fall hela 20% på f-priset, varvid a-priset (slutpriset till läsaren) därför blir avsevärt högre!
Har man i det läget ett f-pris på över 200 kr (inklusive det egna fasta pålägget på 40 kr) och säljer till en bokhandel som kräver 20% så går man redan där med förlust för varje såld bok dit. Alternativen är i det fallet att ha ett ännu högre pålägg än 40 kr, beställa fler ex av tryckeriet om det hjälper eller att inte sälja till sådana bokhandlar alls. Alternativt att anlita ett annat tryckeri.

BoD (Tyskland/Sverige):

BoD är verkligen en ren PoD-tjänst och trycker från ett enda enstaka exemplar åt gången – även hårdinbundet om man så önskar. De trycker även med färg i inlagan. Man kan få matt, blankt eller strukturpräglat omslag och välja vitt, beige eller vitt högglansigt papper. Man kan få limbundet mjukband eller limbundet eller t.o.m. trådinbundet hårdband. Man kan alltså låta göra och köpa en limiterad lite exklusivare utgåva i trådinbundet hårdband och med strukturpräglat omslag i exempelvis storleken 15.5 x 22 cm med svartvit inlaga i ett enda exemplar till författarpriset 275 kr inkl moms. Från 25 ex kostar de 204 kr styck.

Man erbjuder tre olika slags utgivningspaket för pappersbok: Fun (0 kr), Classic (699 kr) och Comfort (2499 kr). ”Fun” är PoD-trycktjänsten i sig för enbart egna författarexemplar. Med ”Classic” och ”Comfort” ingår däremot registreringar, distribution, administration m.m. av ens bok. De har även en del helt gratis marknadsföringstjänster för den som bokat ”Classic” eller ”Comfort” och fått sitt ISBN-nummer av BoD: Internationell försäljning till USA, Storbritannien och Kanada, bl.a. hos Amazon.com. Man hamnar i BoD-katalogen Nya Böcker som sänds till bokhandlarna. Man får en egen författarwebbsida med möjlighet att även lägga upp egna videoklipp. Man får en författarpresentation på deras webbsida och de lägger även upp en funktion med smakprov ur boken. BoD framställer och skickar dessutom recensionsexemplar av boken till pressen närhelst de så önskar!

Med ”Classic” ingår även utgivning av e-bok och den konvertas till olika e-boksformat då (iPhone, iPad, Kindle, SonyReader m.fl.). E-bokens pris följer emellertid försäljningspriset på pappersutgåvan – en pappersbok med som exempel a-priset 217 kr ger ett e-bokspris på valfritt mellan 109-169 kr. Författararvodet för e-bok motsvarar 50% av nettoförsäljningspriset. Gällande pappersbok bestäms författararvodet ”av författaren”.

Med ”Comfort” får man dessutom en författarkonsult som hjälper till under arbetet med bokprojektets framställning, man får också möjligheten att inte bara skicka manuset online utan då går det även med post eller via e-mail. Dessutom får man bättre författarpriser vid beställning av egna exemplar. Man får med ”Comfort” även ett visningsexemplar/provbok. Dessutom finns det en mängd tillvalstjänster man kan köpa inkl layout och översättningar.

Man kan köpa till ett Bokmässepaket i olika prisklasser. BoD tar då med 1 ex (Standard, 999 kr), 3 ex (Medium, 2999 kr) eller 5 ex (Premium, 4999 kr) av boken till deras monter. För Medium och Premium ingår även ett reklamblad. Man får betalt av BoD en gång i kvartalet. Man är bunden till BoD under två år för sin bok och den säljs och distribueras av dem under den tiden. Boken säljs även i deras BoD shop online. Deras prisindikator på webbsidan leder fram till slutliga försäljningspriser i bokhandeln med hänsyn tagen till bokhandelsrabatter, utgifter m.m, varför man får beräkna f-priset baklänges. F-priset blir cirka 135.0 kr.

Solentro (Sverige):

Solentro minns kanske en del från programmet Draknästet (där de avböjde en investering på 1.5 miljon mot hela 40 alternativt 50 % i företaget). De har ett enkelt system för boktillverkning där man kan klicka och dra sina boksidor i en mall online. De erbjuder både mjuk- och hårdband (och bägge formaten redan från ett enda enstaka exemplar), i fyra olika format; A4, A5, liggande A5 och kvadratisk. Solentro trycker även i färg.

De har en modell där de flesta böcker som trycks efter det första exemplaret kostar hälften av det första exemplaret. Men detta gäller dock inte pockets! De har tre olika författarpaket och enligt varianten ”Gratis” publiceras man på deras webbsida, får en skrivkurs online med en författare och marknadsförs i Solentros bokshop bl.a. Om man kör på varianten ”Gratis” så ökar F-priset med 11.4 kr ytterligare till 154 kr och med ytterligare 99 kr per bok om man vill slippa den tryckta hänvisningen till Solentro i boken (denna hänvisning bortfaller när man väljer ”Professionell” och ”Deluxe”).

Men vid ”Gratis” tillkommer även kostnader för registreringar, pliktexemplar och frakt av böcker till eget boklager och att man får distribuera och administrera allt själv.
Det är med varianten ”Professionell” för 2728 kr som man får 20 tryckta exemplar av boken, varav ett är ett korrekturexemplar och sju är pliktexemplaren. Boken registreras då också i Bokrondellen, får ISBN- och EAN-kod och pliktexemplaren skickas. Solentro distribuerar då även boken till bokhandlarna och betalar ut försäljningsförtjänst till författaren 2 gånger per år. Btj får man kontakta själv. Författarpaketet ”Deluxe” för 3094 kr istället innebär dessutom 30 exemplar istället för 20 och att man får en personlig kontaktperson bl.a. 99 kr tillkommer för pdf-fil/säkerhetskopia och låg frakt på 49 kr. F-priset (med författarpaketet ”Professionell”) blir 142.6 kr.

 

GML Förlag (Sverige):

GML förlag erbjuder bra papperskvalitet i sina böcker i både vitt, naturvitt och gultonat i flera olika viktklasser. Bokens bredd är helt valfri. De trycker även färgsidor mot tillägg i inlagan om så önskas. De kan som ett av få PoD-företag erbjuda danskt band och då mot ett tillägg på 15 kr per bok. De trycker även hårdband men då rekommenderas inte ren ”Print on demand” (en åt gången). Alternativen kan vara kartonnage och klotband med textilliknande överdrag, präglad text i silver- eller guldfolie och då möjligen med skyddsomslag (s.k. förlagsutgåva), från 100 ex. De tar emot de flesta format (inkl cd, usb-minne och annat än pdf), men vill helst ha pdf. De distribuerar, lagerhåller och administrerar ens bok under obegränsad tid! Provbok ingår i ”publicerings- och distributionspaketet”. De utbetalar försäljningsförtjänsten fyra gånger årligen utan restriktioner.

Boken säljs i GMLs nätbokhandel där författarens vinst exempelvis vid a-priset 214 kr ligger på 80.7 kr per bok. Reklam görs för boken under fyra veckor på GMLs webbsida. De erbjuder ingen e-bok eller försäljning utomlands förutom till Finland och Danmark. ”Publicerings- och distributionspaketet” kostar 3307 kr. I priset ingår ovanstående plus EAN-kod och ISBN-nummer om GML Förlag ska stå utgivare, liksom att böcker skickas till både sju bibliotek (pliktexemplaren), till Btj och till Bokrondellen. Det finns inget som hindrar att man själv skaffar ISBN-nummer och man står då som utgivare. F-priset blir 152.0 kr.

 

  Nomen Förlag/Books on demand (Sverige):

Nomen Förlags startpaket kostar 3973 kr. Detta gäller mjuk bok i formatet A5. Det finns även formatet A4. De skapar även sidor i inlagan i färg. Pappret är vitt 90 gr eller gultonat 115 gr. Man kan köpa deras 136-sidiga handbok för 39 kr för att få reda på mer. De gör inte hårdinbundet eller e-bok. De skapar EAN-kod och lägger in ISBN-nummer från Nomen Förlag. Vill man ge ut den i eget förlagsnamn går det bra, man lämnar då det ISBN-nummer man fått av Kungliga Biblioteket. De sköter därefter all distribution och administration kring boken under obegränsad tid.

De har eget tryckeri och trycker efter PoD-teknikens grundidé, men från minst 4 exemplar åt gången. Försäljningsförtjänsten betalas ut kvartalsvis. De registrerar i Bokrondellen och säljer till bokhandeln, skickar pliktexemplar och till Btj. I startpaketets webbexempel anges bara ”120 sidor” och jag har därför gjort en uppskattning. Exakt pris fås först efter att man fått en offert. Man kan köpa till layouthjälp. 15 författarexemplar ingår i startpaketet, liksom en provbok. Man läggs även upp i Nomen Förlags e-butik. F-priset blir uppskattningsvis ungefär 154.0 kr.

Bokmaskinen /Författares bokmaskin (Sverige):

Bokmaskinen kallar sig för Print On Demand, men det lägsta antalet böcker vid mjukband är 30 exemplar första tryckningen och 20 exemplar därefter. Vitt eller beige papper. Vid hårdbandsböcker måste minst 300 exemplar beställas. De klarar (likt Vulkan och GML Förlag) även danskt band-utgåva, d.v.s. bok med flikar. De kan även skapa färgsidor i inlagan. De har ett tryckprispaket för 3754 kr avseende 30 exemplar. De skickar de sju pliktexemplaren. Man blir upplagd i deras ”skyltfönster” Boktorget, med hänvisningar till författaren och hur ens bok beställs. De kan hjälpa till med diverse tillvalstjänster, såsom layout, sättning, korrektur, bildbehandling m.m., men de har ingen distribution. Btj och Bokrondellen får man fixa själv, liksom att sälja och distribuera. Leveranstiden är 1-3 veckor. F-priset blir 174.6.

Opus Liberum (Finland):

Bokformaten är standardiserade A5, A4 eller B5 eller ett valfritt format. De trycker även inlagesidor i färg. De tillverkar böcker i både mjukband och hårdband. De tar emot manus via e-mail och på cd per post. Något visst pristillägg tillkommer om det är fler än 250 boksidor. Man kan köpa till olika slags paket med fysiskt marknadsföringsmaterial (visitkort, foldrar, affischer), liksom hjälp med layout och ombrytningar. Boken säljs och distribueras enbart i Opus Liberums Nätbokhandel Helsingfors. Registrering i Bokrondellen, skickande av pliktexemplar och till Btj får man alltså ordna själv samt distribution och administrationen ikring det. Leveranstiden är tre veckor och provbok ingår. Vid utgivningen erhåller man 25 egna författarexemplar. F-pris blir då 181.8 kr.

Shop My Book (Belgien och USA):

Man säljs I Shop My Books webstore om man så vill. Att bli publicerad där kostar i sig ingenting. Betalning sker via PayPal. De erbjuder både mjukband och hårdband, men ej e-bok och trycker enligt PoD-teknikens grundidé, en bok åt gången (både av mjukband och hårdband). De hårda pärmarna tillverkas av Peleman Industries, som äger Shop My Book. Därför är hårdinbundet inte mycket dyrare än deras mjukbandsböcker. De skriver dock ingen text på de hårda pärmarna som limmas fast under press mot inlagan, utan all text står enbart på skyddsomslaget. De erbjuder även att trycka färgsidor i inlagan.
Registrering i Bokrondellen och skickande av pliktexemplaren och till Btj får man ordna själv liksom all distribution och administrering, vilket kostar tid och pengar. De samarbetar med olika tryckerier i Europa, USA och Japan. De kan erbjuda layouthjälp, redigering och framtagande av ISBN bl.a. F-priset för mjukband (vid en beställning på 50 exemplar för eget lager med 10% i mängdrabatt och för lägre fraktkostnad per bok) blir 188.5 kr.

Recito Förlag (Sverige):

Hos Recito Förlag kan man själv välja bokstorlek och de trycker både mjukband och hårdband, även trådinbundet! De kan även trycka färg i inlagan. Recito Förlag trycker inte färre än 100 exemplar åt gången, det är minimigränsen (och därför är Recito det enda undantaget i denna undersökning). Priserna faller naturligt per bok i intervaller ju fler exemplar som framställs. De typsätter och trycker boken, tar fram ISBN-nummer och registrerar hos Bokrondellen och Btj, skickar pliktexemplaren och säljer och distribuerar boken under försäljningsperioden (och i exemplet med 100 exemplar är denna 3 månader). Boken säljs även i deras nätbokhandel ”LitenUpplaga”.

Man kan teckna avtal med Recito om fortsatt distribution efter 3 månader under namnet ”Författardistribution”, vilket kostar 1500 kr per år. De tar då även ut en försäljningsavgift på 20% av f-priset plus 25% moms därpå. I exemplet här med 100 exemplar och ett författarpålägg på 40 kr vilket ger f-priset 202 kr, så blir försäljningsavgiften 50.5 kr per såld bok! Man måste under de givna förutsättningarna låta trycka minst 300 exemplar för att inte försäljningsavgiften ska bli högre än författarens försäljningsförtjänst. Vid 300 ex: 40.0-36.5=3.5 kr i vinst per bok. Distributionsrätten är exklusiv för Recito Förlag.

Recito Förlag använder sig av ett system där författaren inte betalar en enda krona i förväg utan bara förbinder sig att ta risken att vara tvungen att köpa icke sålda böcker efter försäljningsperiodens slut. Risken om böcker inte säljs är upp till 17100 kr (vid inte en enda såld bok av de 100 framställda). Recito Förlag erbjuder författaren gratis deltagande i deras monter på Bokmässan för författarpresentation och de tar även med ens bok och säljer den där. F-priset vid 100 framställda exemplar är 202 kr.

Instant Book (Sverige):

Instant Book erbjuder ett Förlagsservicepaket för 7000 kr. Däri ingår ISBN-nummer, EAN-kod, Bokrondellen och Btj samt distribution och lagerhållning av boken under ett år. Därefter kostar lager och distributionen 2313 kr per år. Men det ingår även en hel del marknadsföring. Kulturredaktionerna på 40 dagstidningar får erbjudande om gratis recensionsexemplar. En pressrelease om boken och författaren går ut till 400 mottagare. Information om boken skickas till 180 bokhandlar över hela landet. Författaren avgör om de ska få gratisexemplar. Boken tas med till Bokmässan utan extra kostnad för visning. Boken presenteras i Instant Bookstore – Instant Books nätbutik. Boken presenteras även i OBIs Internetkatalog Höstens/Vårens Böcker.

Instant Book tillverkar böcker i mjukband eller inbunden kartonnageutgåva från ett enda enstaka exemplar. Dock anges tryckpriserna från 50 ex. Tryckpriserna sjunker märkbart vid ökande antal; 50 ex ger priset 157 kr styck och 300 ex 48 kr styck. Vitt eller gultonat papper, oftast 100 gr. Limbundet och trådbundet. De tar emot manus i alla format. De kan även trycka färgsidor.

Författaren kan mot tillägget 3125 kr få en egen webbsida. Man kan även köpa till andra tillvalstjänster som sättning, layout och inskrivning av manus t.ex. Från det att arbetet med författaren inleds kan det ta upp till max två månader innan allt är klart. De föredrar användning av Plusgiro. Beställda författarexemplar kan skickas eller hämtas direkt hos dem. F-priset blir vid angivna 50 egna författarexemplar 228.3 kr.

B4 Press (Sverige):

Distributionspaketet kostar 7500 kr inkl moms och betalas årligen! B4 Press får sedan även 15% per såld bok. De tillverkar både mjuk- och hårdbandsböcker. De lagerhåller och försäkrar upp till 200 exemplar av boken. Man får ISBN-nummer och EAN-kod i B4 Press namn. De skickar de sju pliktexemplaren och anmäler boken till Bokrondellen och Btj. B4 Press sköter därefter försäljning, distribution och administration av boken till bokhandlarna. Boken säljs även i deras egen fysiska bokhandel och på deras webbsida. Man får betalt av B4 Press två gånger per år.

Det minsta antalet man kan trycka per gång är 10 exemplar och tydliga rabatter ges ju fler man trycker. Det är inget renodlat PoD-företag om man med det menar någon som trycker från en bok åt gången. Det är ofördelaktigt att låta trycka upp under 50 exemplar åt gången. Provtryck ingår. De söker litteraturstöd för boken från Statens Kulturråd om upplagan är minst 500 exemplar. Man kan köpa tillvalstjänster såsom sättning och layouthjälp, anordnande av releasefest m.m. De producerar även cd och dvd. F-priset blir vid 50 framställda exemplar (gränsen för denna undersökning) 232.0 kr.

Ibland är gränsdragningen snäv och ibland överlappande om det är ett PoD-företag, ett renodlat tryckeri eller ett vanligt förlag. Och till saken hör att det finns ännu fler; XLibris USA (för den som t.ex. vill skaffa en enstaka dyr exklusiv bibliofilutgåva i skinn – $249-$1000 styck) och Strategiförlaget (som lagerhåller och distribuerar för 1200 kr per år + 15 kr per försändelse, men där författaren kontaktar ett tryckeri). Men jag har även tittat på Bokeri Förlag, Idus Förlag, Atremi Förlag och Hoi Förlag bara för att nämna några. Ibland är det också svårt att få fram kompletta prisuppgifter från företagen, i alla fall med ledning enbart av deras webbsidor.

Dessutom vill jag avslutningsvis nämna FramSteget Förlag som ger ut både e-böcker och ljudböcker för nedladdning för den som vill (förutom pappersböcker om man blir signad av dem) och Novellisten med sin vänliga och prisvärda framtoning slutligen, om man vill ge ut e-bok! Dessa två är ju dock inga PoD-företag.