tips and advice

Vilken bolagsform ska jag välja – köra privat eller som AB?

Vilken bolagsform ska jag välja – köra privat eller som AB?

Vilken bolagsfform, Vilken bolagsform ska jag välja, privat eller som AB
Vilken bolagsform?

Halverat kapitalkrav för att starta aktiebolag

 • Från den 1 januari nästa år kommer det bara krävas 25000:- kronor i insatskapital för att starta aktiebolag.
 • Det är hälften så mycket som dagens nivå – som i sin tur är en halvering av det kapitalkrav som gällde före 2010.
 • Förra sänkningen gav raketskjuts åt nybildandet av aktiebolag. Mellan 2010 och 2018 ökade aktiebolagen i landet med 60 procent, enligt statistik från Bolagsverket.
 • De allra flesta bolag (95 procent) bildas med lägsta tillåtna aktiekapital. Förhoppningen är nu att elda på antalet tjänsteföretag som ofta kan starta utan kapitalkrävande investeringar.
 • (Källa DI 14 maj 2019, Linnea Bolter)

Här kommer några aspekter på olika bolagsformer:

Enkelt uttryckt kan du välja mellan tre företagsformer:

 • Enskild firma
 • Handelsbolag
 • Aktiebolag

 

Här kommer några för- och nackdelar med dessa olika företagsformer:

Enskild firma

Fördelar:

 • Om du tänker jobba ensam så är enskild firma den mest naturliga formen.
 • Det är den enklaste formen för att komma igång.
 • Du har stor frihet att styra verksamheten. Du är ensam ägare och därmed fattar du alla beslut om hur du organiserar och driver din verksamhet.
 • Alla vinster som verksamheten ger tillfaller, efter skatt, dig och ingen annan.
 • Minimala avgifter för att registrera verksamheten. Några hundralappar per år för ett domännamn och mindre än en tusenlapp för att registrera en enskild firma på bolagsverket.se.
 • Det behövs inget startkapital utöver verksamhetens egna kostnader som du har i början.
 • Det krävs ingen årsredovisning, inget bokslut och ingen årsstämma.
 • Minimala krav på blanketter och dokumentation.

 

Nackdelar:

 • Du har eget personligt ansvar för alla skulder och skatter. Om du tar ett lån i bank för att komma igång blir du som person ansvarig för räntor och amorteringar.
 • Det kan vara svårare att få lån i bank för verksamheten eftersom banken betraktar dig i lånesammanhang som privatperson. Det beror alltså på hur din privata ekonomiska situation ser ut eller om du kan få någon att gå i borgen för dina lån.
 • Du blir även personligen ansvarig för eventuella skador eller fel som du gör i din verksamhet.
 • Om du blir sjuk blir det inga inkomster om du inte tecknar en speciell försäkring för det.
 • Det är lätt att man blandar ihop privat ekonomi och verksamhetens ekonomi. Akta dig för det. Se till att du skiljer på olika konton och att du har separat bokföring av företagets intäkter och kostnader.
 • Du måste själv stå för sociala avgifter, pensionsinbetalningar och egna försäkringar.
 • Som enskild företagare måste du ”göra allt”. Det kan vara spännande men ställer naturligtvis stora krav på dig.
 • Den dag du vill sluta är det så gott som omöjligt att sälja verksamheten eftersom den är en så integrerad del av dig personligen.

 

Handelsbolag

Fördelar:

 • Handelsbolag är den ena naturliga företagsformen om du jobbar tillsammans med en eller flera andra. Den andra är aktiebolag som jag återkommer till lite längre ner i detta avsnitt. Ett handelsbolag är lätt att starta och lätt att formalisera med ett avtal.
 • Genom att du har samarbetspartners har du möjligheter att diskutera olika idéer med någon innan ni gemensamt fattar beslut.
 • Det är oftast lättare att ta lån i bank när man är två eller flera personer.
 • Många upplever det som betydligt roligare när man jobbar tillsammans med någon än när man är ensam.
 • Att jobba i form av ett handelsbolag kan ge mer prestige än om du har en enskild firma. Det är ett bolag med ett eget organisationsnummer skilt från ditt personnummer.
 • Om du bedriver aktiv näringsverksamhet och din verksamhet går med vinst får du från Försäkringskassan sjukpenning när du är sjuk, föräldrapenning när du tar ut barnledighet och sjukpenning när du är hemma med sjukt barn.
 • Det finns inget krav på kapital i bolaget annat än det du behöver för att driva själva verksamheten.

 

Nackdelar:

 • Ekonomin i ett handelsbolag är lika integrerat med den personliga ekonomin som i enskild firma. Det betyder att båda eller samtliga partners solidariskt står för skulder och skatter, något som kan skapa konflikter om någon av parterna inte har möjlighet att betala vad som krävs.
 • Om man blir oense om hur verksamheten ska bedrivas kan det uppstå besvärliga diskussioner.
 • Vinsten från verksamheten delas enligt det avtal som man upprättar från början. Om det inte finns något avtal ska vinsten delas lika.
 • Olika överenskommelser mellan parterna bör absolut formaliseras i avtal och skriftliga dokument för att man ska undvika missförstånd och eventuella framtida konflikter.
 • Om en person i ett partnerskap uppför sig bedrägligt mot långivare, kunder, leverantörer, fabrikanter eller andra så är delägarna solidariskt ansvariga, vilket betyder att den andra parten också får stå för misstagen.
 • Det kan bli svårt både juridiskt och personligt om en av parterna vill dra sig ur partnerskapet. Denna situation bör man diskutera redan när man startar verksamheten.

 

Aktiebolag

Fördelar:

 • Bolaget står i allmänhet för alla risker mot bank, kunder, leverantörer m.fl. Aktieägarnas ansvar begränsas till det aktiekapital som de satt in i bolaget om inte annat skrivits i samband med lån etc.
 • Bolag har i allmänhet lättare att dra av sådana kostnader som har med verksamheten att göra, t.ex. teknisk utrustning som datorer, kopieringsapparat, printer etc. användande av bil, representation osv.
 • Om en eller de som startat bolaget vill dra sig ur så kan detta ske utan att verksamheten behöver förändras. Den som drar sig ur säljer sina aktier till någon annan som då blir ny ägare och verksamheten kan rulla på som vanligt om inte den nya ägaren har helt andra tankar.
 • Det kan vara lättare för ett aktiebolag att få lån i bank än det är för privatpersoner. Om företaget är litet och nystartat är det dock vanligt att banken kräver personlig borgen från delägarna.
 • Aktiebolaget är en juridisk person, vilket betyder att ekonomi och verksamhet är klart och tydligt avskiljt från engagerade privatpersoners ekonomi. Se till att alltid hålla bolagets och din privata ekonomi åtskilda.
 • Det är i allmänhet lättare för ett aktiebolag att anställa folk än för en privatperson.
 • Vid sjukdom betalar aktiebolaget sjuklön till dig eller till dina anställda om du har personal.
 • Att arbeta i aktiebolag ger ofta ett seriöst intryck. Kunder och andra intressenter vet att det fordras ett aktiekapital och tidigare fanns även revisionsplikt för aktiebolag.
 • Du har i allmänhet frihet att själv bestämma hur mycket aktiebolaget ska betala ut i lön till dig. Här finns en fullt laglig möjlighet att göra detta på ett sätt som minimerar skatten. Se vidare råd 13.

 

Nackdelar:

 • Aktiebolagsformen är den mest komplicerade formen om du ska starta upp en ny verksamhet. Det krävs att aktiebolaget har ett aktiekapital vid start och det måste du eller någon annan sätta in i bolaget.
 • Om du driver ett aktiebolag krävs vissa formaliteter. Bolaget ska ha en styrelse. Bolaget ska vidare ha en bolagsordning, det ska göras bokslut, årsredovisningar och verksamhetsberättelser, bolaget ska deklarera moms och annan skatt samt arbetsgivaravgifter om man har anställda. Bolaget ska hålla årsstämma en gång per år. Denna administration tar tid.
 • Bolagets styrelse har ett personligt ansvar för eventuella oegentligheter och liknande om sådant sker i bolaget. Styrelsen kan teckna en försäkring mot sådana risker och det är naturligtvis en kostnad för företaget.
 • Bolaget betalar skatt på vinster i bolaget och delägarna betalar dessutom skatt på den utdelning de får på sina aktier i bolaget.
 • Bolaget betalar sociala avgifter på löner och andra förmåner.
 • Du får sjukpenning fr.o.m. dag 15 från Försäkringskassan.
 • Aktiebolag måste följa aktiebolagslagen och numera även den s.k. bolagskoden.

Gillar du kortfattade tips av den här sorten? Där är jag säker på att du kommer gilla den här boken.

Starta eget som konsult Skaffa kunder

Klicka här för att läsa mer om den boken