Hemstarta företagVad är det som driver dessa förebilder till stora framgångar?