tips and advice

Skapa balans mellan jobb, familj och hälsa

Första steget för att skapa balans mellan jobb, familj och hälsa

Skapa balans jobb, familj och hälsa, Första steget

är att du försöker formulera en enkel affärsidé. Gör det till att börja med genom att bara använda några få ord. Du kommer under arbetets gång i alla fall korrigera, komplettera och förfina din affärsidé så bli inte för detaljerad i detta tidiga skede. Vet du inte vad du vill syssla med för att skapa balans mellan jobb, familj och hälsa? Inga problem – det tar vi i en annan artikel på denna sajt.

Fundera sedan på hur du i grova drag ska lyckas med din affärsidé. Konkretisera dina funderingar i en mycket enkel affärsplan. Skriv ner detta första utkast till affärsplan på ett papper i några få och enkla punkter.

Nu kommer det viktiga för att kunna skapa balans mellan jobb, familj och hälsa! Gör samtidigt en lika enkel plan för din träning. Hur mycket tänker du träna och när? Hur ska du lägga upp din träning så att alla kroppens delar får sitt? Det är genom att göra dessa två planer samtidigt och på ungefär samma enkla sätt som du skapar förutsättningar för din balans mellan jobb, familj och hälsa.

Jag har träffat och diskuterat med väldigt många som jobbar hemifrån. De som är mest nöjda är i allmänhet de som funnit rätt balans mellan jobb, familj, och hälsa.