tips and advice

Så får du högsta möjliga kvalitet med ditt AI-program

grammetSå får du högsta möjliga kvalitet med ditt AI-program

ditt AI-program

Om du använder dig av AI i ditt skrivande blir kvaliteten på den text som produceras av AI-skrivprogrammet enormt viktig. Jag skulle vilja spetsa till det och säga att kvalitetssäkring blir ännu viktigare än om du skriver dina texter helt själv på traditionellt sätt. I det här avsnittet kommer jag diskutera olika metoder för att säkerställa kvaliteten.

Det är möjligt att påverka kvaliteten på den text som produceras av AI-skrivprogram genom att följa några enkla steg.

För det första bör du som användare lära dig det AI-program som du använder och vara väl medveten om den typ av text som det kan producera. Det bästa är att testa och pröva dig fram med enkla korta texter till att börja med. Detta hjälper dig att förstå vad AI-programmet klarar av och vilken typ av kvalitet man kan förvänta sig.

Du bör också ta dig tid att konfigurera AI-programmet på rätt sätt. Detta inkluderar att ställa in parametrarna för AI-programmet, till exempel vilken typ av text det ska producera och vilken typ av språk det ska använda. I det program som jag använder kan man till exempel välja mellan ett upphetsande, professionellt, uppmuntrande, roligt, dramatiskt, kvickt, sarkastiskt, engagerande eller kreativt språk.

 

AI-programmen sköter en del av kvalitetskontrollen

AI är programmerad så att den själv sköter en stor del av kvalitetskontrollen. Pro upptäcker stavfel, felaktiga ordval och andra problem i den text som produceras av AI-programmet. AI kan också användas för att identifiera mönster i texten och ge rekommendationer om hur texten kan förbättras.

Användaren kan i vissa program skapa en återkopplingsslinga för AI-programmet. På så sätt kan användaren ge feedback till AI-programmet om kvaliteten på den text som produceras. Denna återkoppling kan användas för att justera AI-programmets parametrar och se till att AI-programmet producerar text med högre och högre kvalitet.

Du kan nyttja olika verktyg för att analysera AI-programmets prestanda över tid. Verktygen kan till exempel användas för att jämföra en text som produceras av AI-programmet med en text som produceras av en mänsklig skribent. Detta gör att du kan identifiera eventuella problem med AI-programmet och vidta korrigerande åtgärder.

 

Överväganden om kvalitetssäkring

 Det är viktigt att du tydligt definierar dina mål om du använder dig av ett AI-skrivprogram. På det sättet kan du mäta AI-programmets prestanda i förhållande till dina uppställda ambitioner.

Vidare är det klokt att använda programvaruleverantörens support och instruktionsvideor för att optimera AI-programmets prestanda. Programleverantörerna konkurrerar bland annat med varandra genom att erbjuda så bra support som möjligt så där finns en värdefull källa för kvalitetssäkring.

 

Utmaningar för kvalitetssäkring av AI-skrivande

 

AI-programmen utvecklas ständigt. Du bör därför se till att uppgradera ditt AI-program regelbundet för att säkerställa att det producerar text av högsta kvalitet.

Vidare är AI-programmen inte perfekta. Du bör därför vara beredd att då och då justera AI-programmets parametrar och vidta korrigerande åtgärder.

Du bör också tänka på att AI-programmen endast är lika bra som de data de tränas på. De data som du själv matar in är därför av stor betydelse för att AI-programmet ska producera text med den kvalitet som du vill ha.

Att skriva med hjälp av AI

När du använder ett AI-skrivarprogram bör du se till att testa dig fram till bästa möjliga

prestanda.

att skriva med hjälp av AI

Att skriva med hjälp av AI

Min senaste bok heter ”Att skriva med hjälp av AI – erfarenheter och tips”.

Den 30 november 2022 revolutionerades världen för alla oss som ägnar oss åt skrivande i en eller annan form. Det var då ChatGPT släpptes, gratis för alla. ChatGPT är ett AI-baserat skrivprogram som kan hjälpa författare, bloggare, journalister och andra skribenter att på ett effektivt sätt skapa övertygande och korrekt innehåll av tillräckligt hög kvalitet för att det ska vara intressant.

Microsofts AI-chefsingenjör Shital Shah kommenterade saken på Twitter så här: ”Det är som att vakna upp och få nyheten om en stor kärnvapenexplosion och inte veta vad man ska tycka om det, men veta att världen aldrig kommer att bli sig lik igen.”

Ett axplock ur innehållet i denna bok:

Så kan du använda dig av AI i ditt skrivande
Kan man skriva en hel bok med hjälp av AI?
Så väljer du det bästa programmet
Hur du kommer i gång på enklaste sätt
Så får du ut det mesta ur ett AI-skrivprogram
Kombinera AI-skriven text med text du skriver själv
Framtiden för AI-skrivprogram
Mina egna slutsatser, erfarenheter och tips

Läs mer om den boken via denna länk. Den finns som häftad bok och e-bok.