Hemstarta företagAntalet nyregistrerade företag ökade kraftigt under februari 2019