Hemsociala medierInternettjänsterna har hållit måttet