tips and advice

Gig-uppdrag hittar du på dessa sajter

Gig-uppdrag förmedlas på vissa sajter

sajter som förmedlar gig-uppdrag, definition giggare 

Gig-uppdrag kan man fundera över vad det innebär. En definition på vad man menar med giggare eller frilansare inom den nya gig-ekonomin är följande. Giggare är personer som arbetar självständigt för flera uppdragsgivare och som i allmänhet lever på flera olika inkomstströmmar samtidigt.

Gig- uppdrag förmedlas via flera sajter

På samtliga de sajter som förmedlar gig-uppdrag kan du erbjuda dina tjänster. Du bör lägga in en presentation av dig själv och din kunskap. Det är en viktig beskrivning som ligger till grund för uppdragsgivarnas beslut att anlita dig eller inte. Tänk på följande: 

Bilden

Sätt in en bra bild av dig själv. Många av de som beställer gig-uppdrag baserar sitt beslut helt på det intryck de får av en bild. Välj en bild där du ser seriös ut och gärna en bild som visar när du jobbar. Om du, av något skäl, inte vill publicera en bild av dig själv kan du använda dig av en egen logga, en bild av någon bok du skrivit eller liknande. Men jag rekommenderar att du i första hand använder dig av en bild som föreställer dig. 

Beskrivning av dina tjänster

Börja med att surfa runt och se hur andra beskriver sig själva och de uppdrag de utför. Det kan tjäna som inspiration. Se din egen beskrivning som ett säljbrev för dina tjänster. Berätta om vad uppdragsgivarna kan förvänta sig av dig. Vilka tjänster erbjuder du? Hur jobbar du? Betona att du är snabb och håller de tider och kostnader som du utlovar. Visa referensexempel på likartade uppdrag om du har sådana. Referenser och kommentarer kring tidigare uppdrag är viktiga men din beskrivning får inte bli för mycket tillbakablickande och bara vara en uppräkning av vad du gjort tidigare. Den ska i första hand handla om vad en uppdragsgivare kan förvänta sig om han eller hon anlitar dig.

Flera tips om sajter som förmedlar gig-uppdrag

Försök fånga dina presumtiva uppdragsgivares intresse med den första raden i din beskrivning. Ofta skrollar en uppdragsgivare igenom flera olika förslag och då vill man inte ägna för mycket tid åt var och en. När uppdragsgivaren så småningom ska fatta sitt beslut ska det finnas möjlighet att i din beskrivning hitta mer detaljerad information.

Hela det här steget har handlat om hur du snabbt kan få in dina första uppdrag. Använd dig t.ex. av http://www.fiverr.com. Utan uppdrag blir det ingen verksamhet. Genom att komma igång snabbt får du på kort tid erfarenhet av hur gig-marknaden fungerar, du får referenser och förhoppningsvis kontakt med uppdragsgivare som kan bli återkommande.

I min bok ”Skaffa dig flera inkomstströmmar samtidigt inom den växande gig-ekonomin” beskriver jag hur du tar dig in i marknaden för gig-uppdrag på ett betydligt seriösare sätt – en förutsättning för att du i framtiden ska kunna utveckla din frilansverksamhet till något riktigt spännande och lönsamt.

Lär dig ”allt” om hur du på bästa sätt skaffar dig flera inkomstströmmar samtidigt. Möjligheterna växer i den nya gig-ekonomin. Läs mer om denna bok här

Skaffa dig flera inkomstströmmar