Hemstarta företagEntreprenörer i Sverige har högst livskvalitet i Europa