Unique Selling Proposition

Försök att i en enda mening formulera vad som är unikt och speciellt med just dig som konsult eller med det konsultföretag som du jobbar för. Lägg ner tankearbete på detta. Det kommer att löna sig om du har en väl formulerad och väl underbyggd USP att ständigt utgå ifrån.

När det gäller dig som person kan det t.ex. handla om att

  • Du är den ende som har lång erfarenhet inom den bransch som det aktuella konsultuppdraget avser
  • Du är den ende konsulten som behärskar det språk som talas i det land där konsultuppdraget ska genomföras.

En USP för det konsultföretag som du jobbar för kan vara att

  • Detta konsultföretag är det enda som erbjuder sig att genomföra ett sådant konsultuppdrag mot ett fast pris eftersom vi har utfört så många likartade projekt att vi nu har den erfarenheten
  • Detta konsultföretag är det enda som har all expertis samlad under samma tak

 

 

De finns många fler förkortningar som används flitigt av managementkonsulter. Det kommer nya hela tiden men de som jag förklarat här hör till den baskunskap som du bör ha som managementkonsult.

 

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.