testa hur olika personer fungerar i grupp

Syftet är att testa hur olika personer fungerar i grupp, förutom att ta reda på enskilda individers färdigheter och kompetenser i olika sammanhang. Testerna sker således med flera arbetssökande tillsammans.