En viktig del av inredningsjobbet

är att göra kloka och ekonomiskt fördelaktiga inköp eller upphandlingar. Det gäller att göra ett förfrågningsunderlag eller anbudsunderlag, ta in och bedöma anbud och skriva ett avtal med lämplig leverantör. För offentlig upphandling gäller det dessutom att vara kunnig inom LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. En del blir så specialiserade inom detta område att de blir inköpare till professionen.