Underentreprenörer kommer du att vara beroende av i din städverksamhet

Den här sajten vänder sig både till dig som vill driva egen städverksamhet som ett enmansföretag och till dig som tänker jobba tillsammans med andra i en eller anan form. För den typen av verksamhet kan du välja mellan att

  • Anlita underentreprenörer
  • Anställa

Fördelar med att anlita underentreprenörer

  • Mindre administration för dig
  • Inte samma arbetsgivaransvar
  • Du kan när som helst byta den som du anlitar mot en annan som har en annan kompetens och erfarenhet som passar dina aktuella behov.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.

 

Att anlita underentreprenörer

Denna form är i allmänhet den enklaste formen för dig. Om den person som du anlitar har F-skatt så behöver du inte göra skatteavdrag eller betala sociala avgifter. Du behöver inte heller betala arbetsgivaravgifter eller lämna kontrolluppgifter på utbetalda löner och andra förmåner. Han eller hon ansvarar själv för sin skatt och sina sociala avgifter.

Det du betalar till personen kallas inte för lön utan arvode. Eftersom detta arvode ska täcka hans skatt och sociala avgifter så blir arvodet högre än vad personen skulle ha i lön för motsvarande arbete. Som en tumregel brukar man räkna med att ett arvode ligger 50 – 100 % högre än motsvarande lön. En timlön på exempelvis 100:- motsvaras alltså av ett arvode på 150 – 200:- kronor.

Det finns mycket som talar för att du i början av din verksamhet bör anlita underentreprenörer snarare än att anställa. På det sättet kan du pröva dig fram och inte binda upp dig för starkt innan du vet hur din verksamhet kommer att utvecklas.