Framtidens jobb inom eventbranschen

 

Trend 1: Det finns en osynlig jobbmarknad för evenemangsplanerare

Jag citerar Careercomfort; ”Så får du jobbet!”

Undersökningar av den totala jobbmarknaden visar att det bara är en mindre del av alla lediga jobb som utannonseras i media. Det är både dyrt och krävande att tillsätta en tjänst via annonsering. Därför försöker företagen i stor utsträckning att hitta en lämplig kandidat genom kontakter innan man tar till den sista utvägen, att annonsera.

Så här är det:

  • Bara 25 % av alla lediga jobb utannonseras
  • Många tjänster som tillsätts har aldrig tidigare existerat
  • Nya företag och nya jobb skapas hela tiden
  • I tillväxtföretag skapas hela tiden nya jobb

Detta gäller i hög grad eventbranschen. Tips om du kan agera på den osynliga jobbmarknaden finns i steg VII.

 

Trend 2: Jobba med internationella evenemang

Under en stor del av mitt yrkesverksamma liv har jag varit ansvarig för ett stort internationellt konsultföretag som arbetar över hela världen. Svensk arbetsmetodik, när det gäller att planera, organisera, leda projekt, samordna olika insatser och kontrollera att beslutade åtgärder genomförs står högt i kurs internationellt. Vi har en kultur och tradition av att kunna samarbeta och vi är vana vid att ge och ta information. Vi kan ofta på ett konstruktivt sätt tillsammans med andra specialister resonera oss fram till bästa möjliga lösning i varje enskilt fall och vi är i många situationer beredda att ta på oss ett ansvar. Vi uppfattas av många i vår omvärld som ärliga och tydliga i våra ambitioner. Till detta kan man lägga att vi har hängt med bra när det gäller nya IT-hjälpmedel och annan utveckling.

Över hela världen är behovet av att mötas stort. En karriärväg för en evenemangsplanerare är att jobba med större och mer komplicerade, internationella evenemang allteftersom man blir mer erfaren. Utmaningarna för de som vill satsa på evenemang på den internationella marknaden är stora och spännande.

 

 

Trend 3: Det är specialisering som gäller

I många framtidsprognoser och trendspaningar om vilka marknader och branscher som kommer att öka under de närmaste åren framstår hälso- och sjukvård som ett kraftigt ökande område. Detta kommer i sin tur att påverka många eventplanerares inriktning så att flera kommer att specialisera sig inom den typen möten. Här fordras speciell kunskap och det sker dessutom hela tiden en utveckling inom området.

Ett annat ”hett” område är miljö, energibesparing och ”green living”. Dessa frågor är i dag inte bara ett önskemål från vissa. Det är krav som du som evenemangsplanerare måste förhålla dig till.

Eventplanerare med ”dubbla kunskaper” kommer att efterfrågas mer och mer. En evenemangsplanerare som utöver sin baskunskap om evenemang även har kunskaper inom ett något specialområde eller har erfarenhet av ekonomi, affärsmässighet, språk, datateknik, sociala medier etc. kommer att vara betydligt mer eftertraktad på jobbmarknaden än en som ”bara” är duktig på att ordna evenemang. Efterfrågan på dina tjänster kommer att variera under olika tidsperioder. Passa på att utnyttja tider, då du har mindre att göra, med att lära dig mer inom angränsande nyttiga områden.

 

Trend 4: Vi får hela tiden nya arbetsverktyg

De arbetsverktyg som du, som eventplanerare, har till ditt förfogande kommer utvecklas även i framtiden.

Det finns programvaror för att skapa flera alternativa evenemangsförslag, kalkylera, göra tidsplaner, uppföljning av kostnader m.m. Det är numera möjligt att man för större projekt skapar en webbplats där de som är engagerade i planeringen av ett evenemang kan gå in med ett password för att där dela information och erfarenheter om ett evenemangsprojekts framskridande med avseende på planering, tidsplaner och kostnader.

Detta i sin tur gör att laptop, Ipad och Iphone är naturliga arbetsredskap för alla som är engagerade i ett evenemangsprojekt. Här delas och lagras information om projektet på ett praktiskt och strukturerat sätt. Ni kan jobba två stycken samtidigt på samma projekt. Du kanske sitter i Sverige och samarbetar med en eventexpert som arbetar från Japan. Ni tittar båda två samtidigt på en gemensam plan över eventlokalen i era datorer och man ser era två digitala pennor på planen när ni tillsammans tar fram ett förslag på layout för eventet.

Möjligheterna att i olika bildprogram illustrera dina dekorförslag inlagda i en befintlig miljö är oändliga. Det är bara vår egen fantasi som sätter gränsen för alla olika sätt som vi idag kan använda den nya teknik som finns och kommer att finnas.

 

Trend 5: Olika former av samarbeten kommer att öka

Uttrycket ”Cash is king” är vanligt inom näringslivet. Det betyder naturligtvis att den som har pengar har också makt. Som en följd av detta uttryck talar man i dag om att ”Collaboration is Queen” dvs. ”samarbete är drottningen”. Fler och fler inser att samarbete ger mer än konkurrens. Tidigare ansåg man att det inte gick att vinna något utan att någon annan samtidigt förlorar på det. Fel! Fel! Fel!

Inom eventmarknaden finns många tillfällen att skapa win/win-situationer. Som eventplanerare kan du samarbeta med andra inom branschen för att utvecklas i ditt jobb, skaffa uppdrag åt varandra, hjälpa varandra när man har för mycket att göra och framför allt ha kul tillsammans. Jag tycker att utvecklingen på nätet är ett utmärkt exempel på detta. Du kanske har en egen hemsida eller egen blogg. Om inte, så antar jag att du varit inne på andras bloggar. För att ha framgång inom bloggvärlden går det inte att se andra bloggare som konkurrenter. De som är generösa med artiklar och inlägg hos andra får respons, artiklar, kommentarer och länkar tillbaka. Samarbeta med andra som har samma intresse. Det kommer du att vinna på.

 

Trend 6: Kraven på flexibilitet ökar

Det finns ett fåtal riktigt stora företag som sysslar med evenemangsplanering i en eller annan form. De har stora resurser i form av finansiell styrka och personalresurser. Att vara stor betyder inte med automatik att man har bättre förutsättningar att lyckas. De små och medelstora företagen kan ofta vara mer flexibla och har därför större möjligheter att tillfredsställa sina kunders mycket speciella krav och önskemål. När de små företagen jobbar ihop med varandra i mer eller mindre löst sammansatta nätverk kan de vid behov även erbjuda en del av det stora företagets fördelar.

Jobba i stället med din tid, energi och kreativitet snarare än en massa pengar för att nå dit du vill. Du kan själv med din egen dator göra proffsiga presentationer av vem du är, vad du gjort och vart du vill komma. Du kan skicka ut mängder av meddelanden med några knapptryckningar på datorn. Dina idéer och dina erfarenheter kan leda dig in på helt nya jobbmöjligheter som du tidigare inte kunnat drömma om. Det jobb som du kommer att syssla med om ett år kanske inte ens finns i dag.

 

Trend 7: Dina relationer och ditt nätverk

En nyckel till framgång inom affärsverksamhet har alltid vara att kunna bygga relationer. Med goda relationer bygger du ett förtroende mellan dig, dina samarbetspartners och möjliga kunder. Att ha en massa kontakter och ”vänner” på de sociala nätverken som t.ex. Facebook, YouTube, Myspace, flickr, Twitter, MyBloglog, Linkedin, Technorati kan vara intressant ur jobbsynpunkt om det leder till relationer och inte bara ett ytligt utbyte av ointressant information.

Ägna en begränsad tid för att bygga relationer på sociala medier. Välj de som passar dig bäst och akta dig för att drunkna. Rätt utnyttjat kan du den vägen bygga upp ditt nätverk där du kan få idéer, kan ”bolla” idéer med andra som har samma intresse som du, du kan få uppdrag eller ett nytt jobb, du kan få hjälp med allt möjligt, du kan skaffa dig referenspersoner som kan rekommendera dig inför nya uppgifter, du kan bilda en referensgrupp att luta dig emot när du genomför ett uppdrag och du kan få tips om var du kan lära dig ännu mer.

Skriv generöst och intressant på de sociala medierna. Om du söker jobb eller försöker få ett uppdrag är det möjligt att din presumtiva arbetsgivare eller uppdragsgivare kollar dig på nätet. Det kan faktiskt betyda ännu mer än vad som står i ditt CV.

Att underhålla ditt nätverk via sociala medier kan aldrig ersätta att du träffar folk och skapar relationer ”på riktigt”. Genom de sociala nätverken kan du få tips om mässor, utställningar och andra events där du kan knyta lite djupare kontakter. Bli duktig på att bygga relationer.

 

Trend 8: Många har flera jobb samtidigt

Jag går ibland in på en blogg som heter Kristina Elliots blogg. I sin programförklaring säger hon att hon bl. a. skriver om event, teater, musik psykologi, kommunikation, varumärke, HR, självstyrt lärande och kostnadseffektiva utvecklingsmetoder. Jag vet att hon jobbar professionellt och framgångsrikt inom alla dessa områden. Det är ett tydligt exempel på hur många av oss i dag vill utveckla oss parallellt inom flera områden samtidigt. Visserligen har vi lärt oss att det gäller att fokusera men många av oss väljer ändå att snarare bli rika i skälen än i plånboken.

Jag har inte sett någon statistik men jag är övertygad om att fler och fler jobbar med evenemangsplanering på deltid samtidigt som de jobbar med annat. Anledningarna till detta kan vara olika. Det kan vara att man vill utveckla sig själv inom flera olika områden, det kan vara ekonomiska skäl och det kan vara ett steg i en process mot att man vill syssla med sitt drömjobb på heltid.

Beställ boken här