fast anställning

Denna anställningsform kallas ibland för ”fast anställning” och innebär att anställningen inte är tidsbegränsad.