Hur är dina egenskaper som eventplanerare eller festfixare?

testa dig om du passar

Här har du en möjlighet att testa dig och dina personliga egenskaper som professionell festfixare, eller planerare av events, möten eller upplevelser. Ta detta med en ”nypa salt”.

Sätt poäng på varje fråga enligt följande: 1 = Jag instämmer inte alls, 2 = Jag instämmer inte, 3 = Jag instämmer inte fullt ut, 4 = Jag är neutral, 5 = Jag instämmer till viss del, 6 = Jag instämmer och 7 = Jag instämmer till fullo. När du fyllt i dina poäng kan du räkna ut summan och dela med antalet frågor så att du får ett medeltal. Ju högre medeltalsvärde du får desto bättre passar du att vara eventplanerare.

1 2 3 4 5 6 7
Jag är uppfinningsrik och har lätt för att komma på nya möjligheter
Jag ger mig inte upp  förrän jag har slutfört det jag föresatt mig, även om det innebär att jag får jobba sent på kvällarna
Jag har humor
Jag angriper problem på ett systematiskt sätt
Jag försöker ta hänsyn till alla tänkbara aspekter när jag skall fatta ett beslut
Jag lyssnar gärna på andras tips och synpunkter
Jag gillar att jobba nära verkligheten
Jag har inget emot att kasta mig in i lite riskfyllda projekt
Jag gillar att kontroll på kostnader
Jag är en tävlingsmänniska
Jag tar inte motgångar personligt. Jag ser snarare misstag som tillfällen att lära
Jag gillar att arbeta med människor med olika bakgrund
Jag har lätt för att kommunicera med andra i skrift
Jag har lätt för verbal kommunikation
Jag gillar att jobba med många saker samtidigt och jag är bra på att prioritera
Jag är övertygad om att det finns lösningar på de flesta problem
Jag är villig att förhandla och samordna för att vi gemensamt ska nå en bra lösning på ett   problem