Skicka ut särtrycken till kunder

ta alltid särtryck

Glöm aldrig att alltid ta särtryck av det som skrivits om dig eller av det du skrivit själv i någon tidning. Skicka ut särtrycken till dina kunder för att behålla och förstärka uppfattningen av dig som expert.

Är du intresserad av att få flera tips om gratis marknadsföring? Läs mer om gratis marknadsföring här.