Lär känna mediafolket

Svara på frågor från medi

Svara på frågor från media, i likhet med oss alla, ofta hjälp med att hitta konkret information. Du är specialisten som hjälper till med detta och du har då ett naturligt sätt att återkomma till dina kontakter.

Är du intresserad av att få flera tips om gratis marknadsföring? Läs mer om gratis marknadsföring här.