tips and advice

Startkapital för städföretag, städfirmor och städbolag

Startkapital för att starta städverksamhet – behövs det?

Man brukar säga att städning är en av de minst kapitalkrävande verksamheter som du kan starta. Har du bara en dammsugare, en flaska fönsterputs och några trasor så är det bara att sätta igång.

Men när jag intervjuar dem som startat städföretag så får jag ofta kommentaren: ”Jag skulle ha startat upp med ett större startkapital än vad jag gjorde. Då hade jag kommit igång mycket snabbare och företaget hade kunnat växa fortare.” Det är lätt att säga så efter ett tag. Man vet att man har lyckats och det hade varit roligare om det hade gått betydligt fortare. Min rekommendation är att du, trots det, startar lite försiktigt. Inom städbranschen för bostäder får man i allmänhet betalt relativt snabbt. Du behöver oftast inte ligga ute med några stora investeringskostnader. Var försiktig med att ta ut egen lön i början. Återinvestera i stället det överskott du gör i professionell städutrustning och liknande.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.