Du behöver affärsmässighet när du ska starta städföretag

i städföretag, städfirma eller städbolag behöver du affärsmässighet

Ordning och reda, intresse av att följa upp en budget:

Ett städuppdrag består av många olika delar; material och utrustning som ska fungera, förbrukningsvaror som ska inköpas i tillräckliga mängder m.m. Ofta är flera personer inblandade och det gäller att någon har överblick och kontroll över att allt fungerar. Du bör därför ha sinne för ordning och reda och intresse för att följa tider och budget.

Hur känner du för att agera affärsmässigt och att fundera kring ekonomi, budget och lönsamhet? Kan du tänka dig att jobba med den svåra avvägningen mellan kvalitet och höga krav på städresultat å ena sidan och budget och en tuff tidplan å andra sidan?

Intresse för att skaffa nya uppdrag:

Om du kommer att jobba ensam i ditt eget företag eller om du bygger upp ett företag med flera anställda så är en del av jobbet att ständigt hålla ögon och öron öppna för nya uppdragsmöjligheter. Det bästa sättet att skaffa nya uppdrag är att sköta det man har så att kunderna återkommer och rekommenderar dina tjänster till andra men det behövs mer än så. Det finns värdefulla råd i stegen VI, VII och VIII om hur du skaffar uppdrag.

Det gäller att både sälja ditt företags städtjänster så att du får uppdrag och att ”sälja in” olika förslag hur städuppdrag bör läggas upp

 

IT-intresse:

Den som ansvarar för ett städföretag, liksom andra företag, har stor nytta av en dator eller en IPad samt en mobiltelefon. Du bör ha grundläggande kunskaper i de vanligaste dataanvändningarna. Gillar du inte att använda datorn som ett viktigt arbetsverktyg så är jag rädd att du kommer att tvingas till detta förr eller senare. Det bästa är att du sätter igång och lär dig att använda din dator så effektivt som möjligt redan från början.  Du bör kunna

  • hämta information om nya rengöringsmedel, miljöaspekter m.m.
  • göra budget, upprätta tidplaner, göra inköp och fakturera i datorn.
  • Sköter du bokföringen själv för ditt företag måste du också behärska något enkelt bokföringsprogram.

 

Du måste ha tillgång till program för detta och samtidigt så vill du antagligen satsa så lite pengar som möjligt i början av din karriär. Det finns många program som du kan ladda ner gratis från Internet. Utgå från de båda sajterna http://mindtools.com och http://virtualsalt.com och klicka dig vidare därifrån.

I de flesta fall är de alternativ som är gratis mindre varianter av de större och mer professionella programmen. Du kan komma igång och pröva dig fram med gratisalternativen och i de allra flesta fallen kommer det att räcka för en normal städverksamhet.