Sätt upp tydliga mål

sätt upp tydliga mål för att starta företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt upp klara och tydliga mål för dina ambitioner att starta eget företag. Då är chanserna att du lyckas mycket större. Ett tydligt mål gör att du känner sig motiverad och taggad av utmaningen.

Använd en beprövad metod som kallas SMART när du sätter upp dina mål. Bokstäverna står för orden

S = Specifikt

M = Mätbart

A = Accepterat

R = Realistiskt

T = Tidssatt

 

Specifikt

Ditt mål bör t.ex. inte formuleras: ”Målet är att undersöka möjligheterna att starta ett företag”. Jag tar som exempel att du ska starta ett inredningsföretag. Då skulle ditt mål kunna vara: ”Mitt mål är att jag ska ha startat ett eget företag som säljer inredningstjänster i dag om sex månader”.

 

Mätbart

Genom att formulera ett tydligt mål med siffror så blir resultatet mätbart. Man bör inte säga att ”Målet är att starta ett företag”. Det är inte mätbart på samma sätt som om du uttrycker dig så här: ”Den 1 januari 2015 skall jag ha bildat ett bolag, inregistrerat ett företagsnamn, ha en färdig hemsida och jag ska ha en beläggning med betalda uppdrag för minst 50 % av min debiterbara tid.” Det är ett tydligt mål.

 

Accepterat

Det tydliga mål du sätter upp ska vara accepterat av dig själv och övriga som blir berörda på något sätt. Det kan vara de som du eventuellt jobbar tillsammans med dig när du startar ditt företag. Och det är lika viktigt att din partner eller andra närstående familjemedlemmar eller vänner accepterar och har förståelse för ditt mål. Det får inte finnas något tvivel hos dig själv eller hos någon annan av typen; ”Ja, ja, det finns ett mål formulerat men det här går nog inte!”

 

Realistiskt

Med ett realistiskt och tydligt mål menar jag att det ska vara möjligt att uppnå och samtidigt inte för lågt satt. Du bör ha gjort din research så noggrant att du vet att det är rimligt att nå ditt mål och det ska samtidigt kännas som en lagom utmaning. Du kanske har intervjuat andra inredare för att få en uppfattning om vilken beläggning de hade uppnått efter ett halvår.

 

Tidssatt:

Målet ska vara så formulerat att du vid en viss tidpunkt ska kunna mäta och se om du har lyckats eller inte. Du kan också dela upp ditt mål i mindre etapper så att du kan mäta hur du ligger till vid flera tidpunkter. Du kan t.ex. ha två kontrollstationer – efter 3 månader ska du ha fått in minst två uppdrag och efter 6 månader ska du ha 50 % beläggning. Kör hårt med dina operativa verksamhet och sätt dig ner i första hand vid de tidpunkter som du bestämt från början för att då mäta och bedöma hur det går.

 

Jag rekommenderar verkligen att du lägger ner tankearbete på att sätta upp tydliga mål när du ska starta företag. Då kommer du känna så mycket större tillfredsställelse när du efter utsatt tid kan konstatera att du lyckats.

Då är det värt att fira tillsammans med nära och kära!