Fördelarna med att städa kommersiella lokaler är följande:

starta städföretag och städa kommersiella lokaler

  • Att städa kommersiella lokaler kan vara betydligt lönsammare än att städa bostäder. Inom denna marknad finns en chans att komma åt mycket större (och lönsammare) kontrakt än om du åtar dig uppdrag att städa bostäder.
  • En del företag vill bara hyra in din personal medan de sköter planering och arbetsledning själva. Det kan vara en fördel för dig, du blir avlastad och kan ägna din planeringstid åt annat.
  • Många kunder har egen personal som städar men även dessa företag kan behöva köpa specialtjänster eller städtjänster vid vissa speciella tillfällen.
  • Det är ju många personer som jobbar i eller besöker kommersiella lokaler. Om du gör ett bra jobb är alla dessa personer tänkbara kunder eller ”ambassadörer” för dina tjänster.
  • Vissa kundföretag betraktar städning som en del av ”Facility services”, dvs. en typ av verksamhet som inte ingår i företagets egen kärnverksamhet. Man lägger ut detta på entreprenad och om du lyckas med detta och dina kunder ser att du är seriös så kan du, den vägen, utöka din verksamhet till att erbjuda helt andra Facilit services-tjänster till samma kund.