Grundläggande kunskap i städning och certifiering av städkunskap

kunskap om städning och certifiering städ frö städföretag, städfirma och städbolag

Jag utgår ifrån att du gillar ordning och reda och att ha det snyggt omkring dig. När du gör besök någonstans lägger du säkert märke till dels om det är välstädat, dels om utformningen av rummen och inredningen är lätt- eller svårstädad. Det är troligen en av utgångspunktera för att du läser den här boken.

Jag antar också att du har grundläggande kunskaper i hur man städar, vilken städutrustning som man bör ha och kanske även hur en större städning i huvudsak bör planeras. Jag har tidigare nämnt att det finns flera böcker där man beskriver själva städtekniken och lär ut denna i teori och praktik.

Man kan beskriva den grundkunskap eller grundkännedom som du behöver ha inom ren städning enligt följande struktur:

 • Grundläggande kunskaper i städning, städmetoder, städredskap och städmaskiner
 • Terminologi, förståelse för fackspråket, branschord och beskrivningar
 • Branschkunskap, branschorganisationer, branschens parter
 • Lagar om arbetstid, semesterlagstiftning, kollektivavtal
 • Hantering av och förståelse för de kemikalier som används
 • Materialkännedom, t.ex. golv och övriga material
 • Lokalvård/Städning i olika miljöer, t.ex. toalettutrymmen, duschrum, kök etc.
 • Arbetsmiljölagen, arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
 • Säkerhet och skydd, skyddsutrustning, risker, ergonomi
 • Service och kvalitet
 • Miljö och avfallshantering

Introduktions- och grundutbildning i städyrket sker på interna kurser och utbildningar på olika arbetsplatser. Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, utfärdar yrkesbevis för den som genomgått kurs eller grundutbildning för städyrket som är ledd av SRY-diplomerad handledare och klarat ett teoretiskt och praktiskt kunskapstest med godkänt resultat. Utbildningens längd varierar, men ofta krävs ungefär 40 timmars utbildning för att få yrkesbevis.

Certifikat för lokalvårdare (Pryl) utfärdas av Svenska Special Certifieringar AB, SSC, efter tester av teoretiska och praktiska kunskaper.

Arbetsgivareorganisationen Almega Serviceentreprenörerna och de fackliga organisationerna Fastighetsförbundet, Kommunal och SEKO har gemensam utbildning för städyrket inom SRY, Servicebranschens Yrkesnämnd. Efter genomgången godkänd utbildning tilldelas deltagarna yrkesbevis. Mer om SRY hittar du här http://www.sry.se

Inom fastighetsbranschen bedrivs utbildning inom företag, samt via gymnasieskolan och andra utbildningsanordnare. Branschens gemensamma organ för utbildningsfrågor är Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Fatighetsförbundets har ett policydokument ”Mål och Policydokument – yrkesroll och yrkesutbildning” som du kan ladda ner gratis på http://fastighets.se. Dokumentet beskriver förbundets syn på utbildningsfrågorna och vilka uppgifter förbundet har inom området.

Arbetsgivareorganisationen Almega Serviceentreprenörerna och de fackliga organisationerna Fastighetsförbundet, Kommunal och SEKO har gemensam utbildning för städyrket inom SRY, Servicebranschens Yrkesnämnd. Efter genomgången godkänd utbildning tilldelas deltagarna yrkesbevis. Mer om SRY hittar du här http://www.sry.se