Marknaden är stor för att städa kommersiella lokaler:

städa kommersiella lokaler i ditt städföretag

Städning av kommersiella lokaler är den helt dominerande andelen (ca 85 %) av städmarknaden. Det finns därför anledning att titta lite närmare på vilka olika sorters kunder som finns för att erbjuda städning av kommersiella lokaler. Listan kan göras mycket längre men avsikten här är att ge en uppfattning av vilka varierande möjligheter som finns.

  • Butiker, t.ex. affärer och specialbutiker av alla sorter, affärscentra, varuhus eller butiker i och integrerade med hotell och i kommunikationsterminaler.
  • Rekreation, t.ex. personalutrymmen, matsalar, motionslokaler på arbetsplatser, restauranger, spa och andra rekreationsanläggningar, anläggningar för sport och idrott, klubbhus samt hotell och liknande.
  • Kontors- och andra arbetsplatser, t.ex. banker och andra finansieringsbyråer, investeringsrådgivare, advokatkontor, PR- och annonsbyråer, revisorer, konsultkontor och offentlig förvaltning.
  • Undervisningslokaler t.ex. skolor, förskolor, privatskolor, specialskolor samt universitet och högskolor.
  • Samlingslokaler, t.ex. teatrar och liknande lokaler, museer och bibliotek, träningslokaler samt sport- och idrottsbyggnader, kyrkor och övriga lokaler för religiösa samfund.
  • Hälsovård och sjukvård, t.ex. hälsocentraler, privatkliniker, laboratorier, psykiatrier, sjukhus.
  • Lokaler för kommunikationer, t.ex. flygplatser, buss- och fartygsterminaler, tågstationer.