Nackdelar med att städa kommersiella lokaler:

nackdelar med att städa kommersiella lokaler i städföretag

 

  • Startkostnaderna för att komma in på denna marknad är i allmänhet betydligt större än när det gäller bostäder. Om du och ditt företag åtar dig städning av kommersiella lokaler kommer krav troligtvis att ställas på att du kan klara av flera sorters specialstädning som t.ex. mattrengöring, olika former av behandling av golv som kommer att användas och slitas av många personer, fönsterputs m.m. Allt detta kräver både större specialkunskap och större investeringskostnad. Jag återkommer till startkostnaderna i råd 17.
  • Att städa kommersiella lokaler kan innebära obekvämare arbetstider.
  • Du kommer att vara mer beroende av att lyckas i olika former av anbudskonkurrens. Offentliga förvaltningar är tvingade att upphandla städentreprenader enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och många andra gör motsvarande upphandlingar, inte av tvång, utan för att försäkra sig om att de får bästa kvalitet till mest förmånliga pris. Jag återkommer i steg VIII till hur anbudsprocessen fungerar och hur du på bästa sätt formulerar ditt anbud.
  • Konkurrensen inom denna sektor är av en helt annan typ. Många är oerhört professionella både i sitt sätt att utföra själva städningen och sitt sätt att agera i upphandlingssituationer. Här kommer du att möta bl.a. stora internationella aktörer med imponerande resurser.
  • När du jobbar med kommersiella lokaler kommer du troligen att vara mer beroende av att anställa personal eller att anlita underentreprenörer. Du kommer att ha ett större personalansvar och måste ägna mer tid åt administration.
  • Vid städning av kommersiella lokaler kan kunderna inte använda sig av RUT-avdraget.