arbetsgivaravgifter, semesterlön mm.

Om du har anställda i ditt företag skall du betala sociala kostnader för de anställda utöver lön. Det handlar t ex om arbetsgivaravgifter, semesterlön mm.