Sociala avgifter måste du betala in om du anstället i ditt städfdöretag

Det finns olika former för anställningar. Jag börjar med s.k. tidsbegränsad anställning till skillnad mot ”fast anställning” som jag återkommer till längre ner.

De finns en mängd olika former av tidbegränsade anställningar:

  • Allmän visstidsanställning
  • Provanställning
  • Säsongsanställning
  • Vikariat

Du ansvarar för att ditt städföretag betalar in sociala avgifter. Ditt företag skall också betala arbetsgivaravgifter eller lämna kontrolluppgifter på utbetalda löner och andra förmåner.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.