är den ersättning

som den som orsakat en skada betalar till den som drabbats av skadan, som ersättning för denna. I svensk lag regleras skadestånd främst i skadeståndslagen. Skadestånd är inte ett straff för brott utan ersättning för skada.