arbete under en viss tid

Vissa typer av arbete är bara möjliga att utföra under en viss tid på året. Därför finns denna speciella anställningsform.