Skapa en file i din dator

samla på tips hur man gör

Där ska du samla på sådana tips som många är intresserade av, dvs. du ska samla på tips hur man gör olika saker inom ditt specialområde. Det blir ett bra underlag för dina kommande artiklar, nyhetsbrev, inlägg i andras diskussioner m.m. Skapa en lista på bra källor som ger information och tips inom ditt specialområde. Ge tips, skriv artiklar, var generös med kunskap och erfarnheter. På det sättet blir experten som man vänder sig till när man har ett problem.

Är du intresserad av att få flera tips om gratis marknadsföring? Läs mer om gratis marknadsföring här.