Fängelser, militäranläggningar

och avancerade forskningsstationer har mycket speciella krav på inredningen ur säkerhetssynpunkt. Hur skapar man t.ex. en celldörr som gör att en intern inte kan ta sig ut men som samtidigt ger möjlighet till utrymning vid eventuell brand? Det finns många utmaningar för säkerhetsexperter. Källa: Boken ”Bli inredare”