Säkerheten viktigt för städföretag

Det är viktigt att din personal får utbildning och information om de väsentligaste säkerhetsfrågorna och hur man utför ”första hjälpen” vid en allvarlig situation.

Se till att din företagsbil parkeras på ett säkert ställe, både när den står vid dina egna lokaler och när den används ute på uppdrag. Den ska alltid vara låst då den inte används och den bör vara utrustad med larm.

Om du förvarar dina maskiner och din utrustning hemma eller i en särskild lokal ska du se till att det utrymmet har säkra lås och en larmanordning.

Eftersom en del städning av kontor, restauranger och liknande måste ske efter normal arbetstid, ja, ibland mitt i natten, så är det väsentligt att du planerar för maximal säkerhet under dessa tider både med avseende på din personal, din företagsbil och ditt företags maskiner och utrustning.

På ett annat ställe på denna sajt behandlas behovet av att du har din personal, din bil och dina värdefulla maskiner försäkrade.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.