RUT-avdrag i tio punkter

  1. RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Förkortningen ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Tillsammans brukar man kalla dessa för HUS-tjänster eller hushållsnära tjänster.
  2. Om du startar eller driver ett städföretag så kan du utföra HUS-tjänster eller hushållsnära tjänster åt en kund i hans eller hennes bostad. Kunden betalar bara 50 % av arbetskostnaden och du får själv begära att få resten utbetalt från Skatteverket.
  3. RUT-avdraget kan du och din kund utnyttja även om du utför städtjänsterna i en fritidsstuga eller i en bostad som din kund har utomlands. Du kan även utföra städtjänsterna åt din kunds föräldrar i deras bostad och kunden kan då utnyttja RUT-avdraget, men det går inte om det gäller din kunds vuxna barns bostad.
  4. Ditt städföretag måste ha F-skattsedel för att Skatteverket ska godkänna RUT-avdrag för kunden. Skattereduktionen gäller bara arbetskostnaden (alltså inte kostnader för material, utrustning, resor, restid etc.)
  5. Skattereduktionen för en privatperson kan maximalt uppgå till 50 000:- per år. Om kunden gör avdrag för både RUT- och ROT-tjänster läggs dessa arbeten ihop och summan av dessa kan under ett år maxialt uppgå till 50 000.- kronor. Hela arrangemanget förutsätter att kunden ska betala minst 50 000:- kronor i skatt för det aktuella året. Annars finns det, så att säga, inte en tillräckligt stor summa att dra av ifrån. Om hushållet, som du har som kund, består av två personer som båda har inkomster och därmed betalar tillräckligt mycket i skatt, så kan avdraget maximalt uppgå till 2 x 50 000:- / år, dvs.100 000:-/år.
  6. Genom att det på det sättet finns en övre gräns för vad din kund får dra av så gäller det att du försäkrar dig om att det finns något avdragsutrymme kvar hos just din kund. Skatteverket kollar nämligen detta innan de betalar ut pengarna till dig eller ditt företag. Om din kund har genomfört en stor ombyggnad av sin bostad samma år så kanske han har utnyttjat det fulla HUS-avdraget för ROT-tjänster. Du bör ställa denna fråga om du erbjuder renhållnings-, underhålls- eller tvättjänster. Du kan t.o.m. föreslå att kunden begär ett intyg från Skatteverket som visar hur stora kundens skattereduktioner varit tidigare under samma år så att förutsättningarna är helt klara innan du sätter igång ditt städuppdrag. Du har inte rätt eller möjlighet att kolla detta direkt. Det måste kunden själv begära från Skatteverket.
  7. Om du skickar en faktura till kunden där du dragit av 50 % av arbetskostnaden och det senare visar sig att han eller hon inte får någon skattereduktion så är kunden skyldig att betala dig mellanskillnaden. För säkerhets skull kan du skriva in detta i ett avtal er emellan innan du påbörjar jobbet.
  8. Varken ditt städföretag eller kunden behöver ligga ute med pengar i onödan. Om du utför en städtjänst exempelvis mitt under året så gör kunden en s.k. preliminär skattereduktion på de 50 procenten av arbetskostnaden. Du, som utfört städtjänsten, kan omedelbart begära att få ut dina pengar från Skatteverket. Skatteverket betalar ut pengarna så snart din kund betalat för fakturan som han fått från dig. Det finns färdiga blanketter för dig att begära ut betalningen från Skatteverket. Gå in på Skatteverkets hemsida. Där klickar du dig fram på ”Husarbete”, ”Blanketter”, ”A-Ö” och därefter på ”Begäran om utbetalning, Preliminär självdeklaration Hushållsarbete”. Blanketten är gratis. När året är slut gör kunden sin deklaration och begär i samband med den sin definitiva skattereduktion. Skulle kunden få nej så är du skyldig att betala tillbaka den summa som du fått från Skatteverket.
  9. RUT-avdrag fungerar bara om det är en privatperson som du jobbar åt. Företag kan inte göra RUT-avdrag. Du kan inte utnyttja RUT-avdraget om ett försäkringsbolag, stat, kommun eller landsting betalar hela eller delar av dina tjänster.
  10. När din kund begär preliminär skattereduktion hos Skatteverket behöver han ha en faktura på det jobb som du eller ditt städföretag utfört. Det enklaste är att du utgår från en färdig fakturamall som du kan hämta hem gratis från nätet. Det finns många sådana möjligheter. Pröva t.ex. http://www.mallar.eu.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.