vad är royalty?

Om du har en produkt eller en speciell tjänst som är patenterad, mönsterskyddad eller på annat sätt skyddad är royalty den löpande ersättning som betalas från någon annan för rätten att få tillverka/sälja en produkt. Royaltyns storlek, betalningsvillkor och andra formaliteter skall i så fall regleras i ett licensavtal mellan ditt företag som är licensgivare och licenstagaren.