kostnaderna för inköp m.m

Rörelsekostnaderna i ditt bolag är kostnaderna för inköp, lagring, försäljning, löner, administration mm. Motsatsen är företagets fasta kostnader. Se detta begrepp.