utgörs av företagets omsättningstillgångar

Ditt företags rörelsekapital utgörs av företagets omsättningstillgångar d.v.s. likvida medel (inkl. ej utnyttjade krediter), fordringar och varulager minus kortfristiga skulder (leverantörsskulder, accepter, källskatt, interimsskulder och liknande). Behovet av rörelsekapital kan minskas genom att du t ex får snabbare betalning från kunderna, minskning av varulagret eller att du väntar med att betala leverantörerna till förfallodagen.