En bra metod för inredare att marknadsföra sig

är att hålla föredrag och deltaga aktivt i seminarier av olika slag. Detta kan då kombineras med att den inredare som håller föredraget i samband med sin presentation säljer böcker som han själv eller någon annan skrivit, säljer sitt föredrag på DVD eller CD eller säljer ett kompendium på innehållet i föredraget.