Resurshushållning – minska mängden avfall

Försök minska mängden avfall, sträva efter återanvändning, försök återvinna material och produkter och se till att man i så hög grad som möjligt kan utvinna energi ur det avfall som du och din uppdragsgivare lämnar. Det handlar dels om att ta hand om avfall och dels om att det finns praktiska lösningar i lokalerna så att hanteringen av avfallet underlättas.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.