ersättning för resor i arbetet

Det är den ersättning som arbetsgivaren betalar dig för kostnader som du haft för resor i arbetet.