vad är rekryteringsprocessen?

Rekryteringsprocessen är en beskrivning av alla de steg som ett företag eller en rekryteringsfirma går igenom från att en vakans har uppstått till att en anställning har skett.