tips and advice

Reallön

vad är reallön?

Det är din lön uttryckt i förhållande till skatter och priser. Om din lön blir högre, men skatter och priser höjs ännu mer än lönen blir din reallön mindre. Om din lön sänks men skatter och priser sänks ännu mer så blir din reallön högre än vad den var förut.