bedömning av kreditvärdigheten

Rating är en amerikansk term för bedömning av kreditvärdigheten hos tilltänkta låntagare på värdepappersmarknaden. Denna sajt ägs av Tipsförlaget. Det är ett handelsbolag som har AA-rating, vilket är den högsta rating ett handelsbolag kan få. Det beror på att bolaget skött ekonomin, skatteinbetalningar, amorteringar och alla betalningar utan anmärkningar sedan starten av bolaget 1983. Rating utförs av privata företag fristående från både låntagare och långivare och utmynnar i en graderad ”betygsättning” som offentliggörs. Syftet med rating är att värdera risken för att låntagaren kan komma att inställa betalningarna. Låntagarna indelas i olika riskklasser, vilket innebär att räntan i regel är lägre för de med bäst rating.